Blogit

Uuraisten kunnan tilinpäätös 2014

( 22.10.2019 )

Uuraisten kunnan tilinpäätös muodostui 742.000 euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin, että tilikauden tulos saadaan niukasti positiiviseksi. Tuolloin varauduttiin kotiuttamaan sijoitettuja varoja jopa 1,5 Meu, ja tuloslaskelma näytti hurjaa ylijäämää. Kotiuttamisen taustalla oli Uuraisten kunnan Koulukeskuksen laajennuksen ja uusi liikuntahallin rahoittaminen myös kassavaroin. Tähän ei kuitenkaan tarvinnut turvautua, sillä rahoitusasema oli vuonna 2014 vahva. Tästä ja tulorahoituksen riittävyydestä kertoo toteutunut vuosikate, joka oli 1.752.000 euroa. Kunta otti talousarvion mukaisesti pitkäaikaista lainaa eritoten rahoittaakseen investoinnit. Vaikka velkamäärä/asukas kasvoi yli 3000 euron, oli se näin ollen odotettavissa. Mikäli käyttötalous ja investoinnit toteutuvat suunnittelun mukaan vuonna 2015, niin nettovelkaantuminen pysähtyy ja tavoitteena on, että velan määrä pienentyy. Verotulot toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Kasvua vuodesta 2013 oli n. 6,4 %:ia, joskin on muistettava, että tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2014 yhdellä prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet toteutuivat ennakoidun mukaisesti.

Toimialat pysyivät annetuissa budjeteissa ja kykenivät toteuttamaan tavoitteitaan. Olen havainnut, miten osastoilla ja työyksiköissä yritetään löytää kustannustehokkaita tapoja hoitaa palveluja. Tämä asenne auttaa jatkossa, jolloin kunnan talous tulee kiristymään huomattavasti johtuen valtionosuusleikkauksista ja sote-uudistuksesta johtuvasta todennäköisestä menojen kasvusta.

On kuitenkin huomioitava seuraavia asioita. Talousarvion 2014 ylityksiä tapahtui terveydenhuollossa. Ylitys oli yli 500.000 euroa. Ylityksiä kompensoivat arvioitua suuremmat toimintatuotot. Kunta myi omaisuuttaan vuonna 2014, mikä tietenkin on kertaluontoinen tuotto, eikä näin ollen tänä, eikä tulevina vuosina kata ylityksiä. Lisäksi edellä mainittu tuloveroprosentin korotus oli niin ikään luonteeltaan kertaluontoinen. Näin ollen hyvän olon tunteeseen ei pidä tuudittautua, vaan talouden seuranta ja taloudesta huolehtiminen on keskeistä. 

Tuottavuusohjelman mukaisesti kunnassa saatiin myös vuonna 2014 järjesteltyä työtehtäviä sisäisesti täyttämättä paikkaa uudella viranhaltijalla. Työnjärjestelyiden yhteydessä tuli tarve arvioida työtehtävien vaativuutta siinä tilanteessa kun työtehtävät olennaisesti muuttuvat ja vastuut kasvavat. Tämä toimii palkkauksen määrittelyn perustana, mutta erityisesti se on työkalu tehtävien hoitamiseen. Vastuujohtajien tehtävänä on sitten siirtää paperilla sovitut asiat käytäntöön.

Jyväskylän seudun kuntajakoselvityksen selvitysmiehet jättivät seitsemän kunnan liitoesityksen kunnille. Jo vuonna 2014 näytti siltä, että kaikki kunnat ml Jyväskylän kaupunki hylkäävät esityksen. Hallituksen epäonnistuneen kuntarakennehankkeen ja sen mukaisen lain selvityspakko on suoritettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva hallituksen esitys kuntatalousvaikutuksineen annettiin loppuvuodesta. Talousvaikutusten kuntakohtaisia maksuosuuksia oli mahdoton hyväksyä. Lakiesitys loi perustuslaillisen ongelman, sillä ei voi olla tilannetta, jossa kunnat eivät voi suoriutua taloudellisesti niille annetuista tehtävistä. Lain tulee perustua oikeidenmukaisuuteen ja siihen, että huomioidaan sellaiset kunnat, jotka ovat yrittäneet tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Laista puuttuivat kannustavuuden elementit.

Kunnan elinkeinopoliittiset ratkaisut keskusteluttivat koko vuoden 2014. Taustalla on vuonna 2014 Jyväskylän kaupungin aloitteesta käynnistynyt selvitystyö elinkeinojen kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toiminnan uudistamiseksi, jossa Uurainen yhtenä omistajakuntana on mukana. Uurainen on 2000-luvun alusta ollut Jykes Oy:n yhtenä omistajakuntana ja elinkeinotoimen palvelut on ostettu Jykes Oy:ltä. Keskustelu Jykesistä ja elinkeinotoimesta oli myönteistä, sillä se aktivoi uuraislaisia ja muita toimijoita sekä nosti elinkeinopolitiikan agendalle. Elinkeinotoimen käsittely nosti esiin yhden kansanvallan perusasian – tarpeen sellaiseen jäntevään valmisteluun, jossa on mukana yrittäjiä, päättäjiä, viranhaltijoita ja muita toimijoita. Päätökset syntyvät sitten eri vaihtoehtojen pohjalta, mitkä on punnittu ja selvitetty.

Laajakaistaisen valokuituverkon toteuttamiseksi tehtiin vuoden 2014 aikana kunnissa erilaisia ratkaisuja. Kunnissa operaattoriksi oli valikoitunut osk Kuuskaista. Uurainen ei lähtenyt mukaan maakunnalliseen verkkoyhtiöön. Sen jälkeen asian valmistelua ja siihen liittyviä neuvotteluja on käyty Uuraisten kunnan ja Kuuskaistan välisen operaattorisopimuksen pohjalta. Valokuituverkkoon liittyvät ratkaisut ovat edessä vuonna 2015. Asia on ehkä vielä ajankohtaisempi kuin 4-5 vuotta sitten. Uuraisilla on saatavilla jo yhden toimijan langattomia 4G –yhteyksiä ja toinen toimija tulee niitä ensi vuonna rakentamaan. Tämä on jokseenkin välttämätöntä, koska tiedonsiirtokapasiteetin tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen. Esimerkiksi kotitalouksissa on perinteisten kotitietokoneiden ja läppäreiden lisäksi jo useita päätelaitteita – älypuhelimia, tabletteja – jotka käyttävät kapasiteettia yhä lisääntyvässä määrin. Tiedonsiirtotarve voi olla merkittäväkin. Tämä koskee yritystoimipisteitä, kyläkouluja ja muita kunnan toimipisteitä sekä kotitalouksia.

Vuonna 2014 kunnan väkiluku kasvoi 20 henkilöllä eli n. 0,6 %:lla.

Juha Valkama

kunnanjohtaja

-