Blogit

Talousarvio 2016 info

( 22.10.2019 )

Uuraisten kunnanhallitus käsitteli 30.11.2015 vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2016-18 taloussuunnitelmaa. Lokakuussa talousarvio oli vielä yli 100.000 euroa alijäämäinen. Lautakunnat ovat tehneet käyttötalouden karsintoja kunnanhallituksen 27.10.2015 päätöksen mukaisesti ja opettajien varhaiseläkemaksuprosentista on saatu uusi ennakkotieto, jolloin menot ovat vähentyneet n. 20 000 euroa. Näin ollen vuoden 2016 toimintakate on 18.762.480 euroa. Lainakannan järjestelyiden johdosta korkokuluja on vähennetty 25.000 euroa ja poistot ja arvonalennukset ovat täsmentyneet 1.058.070 euroon.

Päättäjien ja henkilöstön tekemän työn tuloksena vuosikatteeksi muodostuisi 1.080.720 euroa, tilikauden tulokseksi 22.650 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 37.550 euroa.

Kunnanhallituksen 16.11.2015 hyväksymä enintään 8,5 miljoonan euron lainojen konvertointi näkyy rahoitusosassa 5,8 miljoonan euron osalta sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä että vähennyksenä, koska ne käsitellään bruttomääräisesti (osa konvertoinnista tapahtuu joulukuussa 2015). Uutta lainaa varaudutaan ottamaan 1.500.000 euroa, ja lyhennysten jälkeen lainakannan arvioidaan 31.12.2016 olevan 12.055.400 euroa.

Seuraavan kahden vuoden investointien määrä on mittava, investointien netto ensi vuonna on 2,24 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 peräti 2,8 milj. euroa. Suurin kohde on uusi Hirvaskankaan koulu, jonka arvonlisäveroton perustamiskustannusarvio on 4.421.000 euroa.

Kunnanhallitus käsittelemä talousarvio on valtuustossa 14.12.2015.

Uusi kuntaesite on valmistunut. Kunta panostaa kuntamarkkinointiin ja tasokkaaseen yritys- ja asuintonttitarjontaan.

Tutustu esitteeseemme

Uurainen

- tulevaisuuden kunta!

- a municipality with a bright future!

 

Hyvää Joulun odotusta ja Itsenäisyyspäivää !

tv Juha Valkama

-