Blogit

Kuntatalous puhuttaa

( 22.10.2019 )

Siteeraan näin aluksi Hesaria 3.10. 2013: Viime aikoina on ollut muotia listata kuntien velvoitteiden mukamas valtavaa määrää ja päätellä tästä, että kuntien "vapausastetta" lisäämällä  voidaan kuroa kestävyysvajetta kiinni. Todellisuus on kuitenkin se, että vaikka säädöksiä voi määrällisesti olla paljon, rahaa nielevät lähinnä ne, jotka velvoittavat tuottamaan suomalaisille palveluita...

Mielestäni juttu kokonaisuudessaan osui asian ytimeen. Jos tavoitellaan miljardin kevennystä kuntien menoihin, ja edes teoriassa saavutettaisiin se ja vielä julkisen talouden taakkaa kevennettäisiin kokonaisuudessaan, pitäisi laatia ns. perinteinen säästölista. Sitähän käytännössä laatii ja toteuttaa vastuulliset kunnat, jotka kurovat kestävyysvajetta umpeen. Tietenkin kuntien velvoitteiden vähentäminen on tervetullutta, ja se on lainsäätäjäin työtä, ja työn pitäisi kohdentua aloihin (sote, opetus), joista on oikeasti saatavissa niitä €-kevennyksiä. Joka tapauksessa keskeistä olisi pyrkiä kaikin tavoin hillitsemään julkisen sektorin kasvua. Kantosuhde tulee pitää sellaisena, että julkiset palvelut kyetään rahoittamaan. Täytyy myös huomioida, että tehtävien miljarditavoite on markkinoille suunnattu, Suomen AAA -luottoluokituksen pysymiseen tähdätty ulostulo.

Uuraisilla kuntatalouden tiukka tilanne on päättäjien ja henkilökunnan keskuudessa tiedostettu ja se, ettei kyseessä ole suhdanteista johtuva ohimenevä ilmiö.

Tämä näkyy erityisesti ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Pureudutaan niihin kustannuksiin, joihin pystymme parhaiten vaikuttamaan. Uuraisilla on mielestäni hyvät lähtökohdat, koska tehostamista on jo tehty, ilmapiiri on hyvä ja avoin sekä valmiutta toiminnan uudistamiseen löytyy.

Se, mihin pystytään erityisesti vaikuttamaan on se, miten joitain tehtäviä voidaan täyttää sisäisesti, kun henkilökuntaa eläköityy. Tässä on syytä rakentaa melko kauaskantoisia suunnitelmia ja aloittaa työ hyvissä ajoin. Uuraisten kunnassa on saatu jo järjesteltyä työtehtäviä sisäisesti asiakaspalvelua heikentämättä. Tätähän kutsutaan myös tuottavuuden parantamiseksi. Uuraisten kunnassa haetaan nyt tuottavuutta toiminnassa; uusia tapoja toimia, toimintaprosessien parantamista. Toisin sanoen enemmän vähemmällä.  Tuottavuutta ei paranneta vain työn määrää mekaanisesti vähentämällä vaan myös investoimalla. Paremmilla tiloilla ja työvälineillä on helppo saada enemmän aikaan. Investoinneissa pääpaino tulisi olla sellaisissa harkituissa kohteissa/hankinnoissa, jotka tukevat tuottavuutta, mm. toimintaprosesseja parantavat sähköiset ohjelmat ja ohjelmistohankinnat tms. 

Kuntien verotus tulee vääjäämättä kiristymään, oikeastaan tällä hetkellä en näe oikein muuta ratkaisua. Näin on asianlaita myös Uuraisilla ensi vuonna. Tilanne on yksinkertaistettuna sellainen, että veroja on korotettava ja tuottavuutta parannettava samanaikaisesti. Näin on mahdollisuus varmistaa palvelut ja niiden rahoitus. Samalla saamme jonkin verran tulorahoitusta (vuosikate) kattamaan rahoitustarvetta, josta suurin osa investointeja. Ja investoinneista suurin ja kaunein on ensi vuonna koulukeskuksen laajennus ja uusi liikuntasali. Mutta velkaa joudutaan ottamaan ja jottei velkaantuminen olisi liian suurta, on myös perusteltua käyttää investointeihin kunnan sijoitettua varallisuutta. 

 

-