Blogit

Työpaikat

( 22.10.2019 )

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuulta 2013 on melko murheellista luettavaa. Työttömyys on maakunnassa kohonnut ja niin myös Uuraisilla. Työtä vailla olevien osuus työvoimasta on kunnassa kivunnut 14,4 %:iin ja yksistään joulukuun aikana 20 uutta henkilöä kirjautui työnhakijoiksi.

Kokonaiskuva valtakunnassa on samansuuntainen. Taustaksi haluan ottaa esille tehdasteollisuuden kokonaisvaikutuksen työllisyyteen vuodesta 2008 vuoteen 2012. Vuoden 2008 jälkeen tehdasteollisuuden lopputuotteiden kysyntä on supistunut nopeasti, mikä on merkinnyt noin 74.000 työpaikan menestystä koko taloudessa. Samaan aikaan työllisten määrä koko taloudessa on supistunut vain noin 32.000 hengellä (lähde: Euro ja talous 5/2013). Ja sama meno tuntuu jatkuvan. Mielestäni tilannetta ei pidä vähätellä, mutta voivottelu ei myöskään auta mitään. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi täällä ruohonjuuritasolla ovat tärkeitä. On kaivettava esille mahdollisia yritysten työtarpeita, jotka parhaimmillaan muuttuvat työpaikoiksi ja yrittämisen mahdollisuuksiksi. On tsempattava työnhakijoita, joilla on siipi maassa. Osaaminen ja ammattitaito ei katoa minnekään irtisanomisen jälkeen. Lisäksi ihmisten ammattitaidon kartoittamiseen on satsattava - näin saadaan henkilölle oikea kuva omasta ammattitaidostaan, luodaan koulutuspolut ja eväät työmarkkinoille. 

Minä haluan uskoa siihen, että Suomessa jatkossakin valmistetaan maailmalle tavaroita, jalostetaan rautaa, puuta yms. Toisin sanoen on teollista tuotantoa, jota kautta kansantalouteen tulee jaettavaa mm. verotuksen kautta.

Yleensä keskustelua hallitsee se, että työpaikat siirtyvät rajan taa halvemman tuotannon maihin. Ja globalisaation lainalaisuudet vääjäämättä ajaa tähän suuntaan. Tällä on lama-uttava vaikutus. Toivottavasti kansainvälistymiskeskustelua hallitsisi se, miten turvallista täällä on yrittää. Lainsäädäntö on pysyvän sorttista, eikä muutu aina kun presidentti vaihtuu. Verotus ja palkat ovat melko ennustettavia. Korruptio on vähäistä. Viranomaiset eivät käytä mielivaltaa. Ihmisiin voi pääasiassa luottaa. Yritysjohtajia ei viedä vankilaan, ajeta maanpakoon tai siepata kadulta. Sähköaitaa ja muuria ei tarvitse kotinsa ympärille rakentaa. Tässä on evästystä ja työsarkaa Keski-Suomen elinkeinoelämän kehittäjille.

Uuraisten kannalta on ilahduttavaa, etteivät ylikunnalliset työpaikat yksinomaan keskity kuntakeskuksiin. 21.1. 2014 Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin kunnaneläinlääkärin viran sijoituspaikka ja vastaanottotilat sijaitsevat vastaisuudessakin Uuraisilla.

-