Blogit

Negatiivinen kierre estettävä!

( 22.10.2019 )

Uurainen on kohdannut vastoinkäymisiä viime aikoina. Kunnan keskustaajaman pankkiautomaatti suljettiin täysin yllättäen, eläinlääkäri ei jatkossa sijaitse enää Uuraisilla ja muutenkin on huolta erilaisten palvelujen säilymisestä keskustaajamassa sekä ylipäätään yrittämisen ja asumisen edellytyksistä kunnassa. Mikä neuvoksi? Joko alamme voivottelemaan tai teemme jotain. Yhteisöllisyydessä on voimaa ja tarvitaan aktiivisia kuntalaisia. Tehdään Uuraisista sen vision näköinen: aktiivisten ihmisten Uuraisilla on toimivat peruspalvelut, tasapainoinen talous, menestyvä yrityselämä ja parhaat mahdollisuudet tavoitella onnea Jyvässeudulla.

Mitä se edellyttää? Kuntalaisten on myös keskustaajamassa aktivoiduttava ja järjestäydyttävä. Kuntalaisten aktiivisuudella ja vapaaehtoistyöllä voitaisiin tietyllä tasolla turvata tiettyjä palveluja. Voi olla, ettei kaikkea voida palauttaa ennalleen, mutta tilalle voi tulla jotain uutta. Joka tapauksessa, jos passiivisesti seurataan tilannetta, niin asiantila todennäköisesti heikkenee. Kunta tekee organisaationa töitä ja luo edellytyksiä, mutta tarvitsee aktiivisia kuntalaisia. Kokemusta on jo kuntavetoisesta keskustaajaman kehittämishankkeesta. Haluan rohkaista Ihmisiä mukaan yhteisön kehittämiseen. Voimme yhdessä miettiä ja selvittää, miten kansalaistoiminta käytännössä toteutuisi? Erinomaisia esimerkkejä aktiivisuudesta löytyy, esim. Nevalan leikkipaikka toteutettiin talkoovoimin Uuraisten kunnan ja Lions Clubin avustuksella. Uuraisten viikon ja sen 26.7. huipentavan toripäivän 2014 valmisteluun on osallistunut useita uuraislaisia. Ja tuloksia on jo saatu aikaan esiintyjien hankinnasta varain hankintaan.

On myös huomioitava, ettemme ole yksin. Meidän on hyödynnettävä alueen osaajia ja tietotaitoa. Olen virittelemässä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Tukenamme olisi Jamk:in opiskelijoiden innovatiivisuus ja ideointi. Asioihin on tartuttava mahdollisimman nopeasti ja ulkopuolinen näkemys on nyt tarpeen. Taustalla on myös Jamk:in hallinnoiman kylähankkeen organisoiman Pohjois-Irlannin matkan anti; samankokoisten kylätaajamien kehittäminen, sikäläisten aktiivisuus ja yhteisöjen oma kehittynyt varainhankinta. On myös huomioitava mahdollisuudet: Uuraisten keskustaajaman yleiskaavoitus on loppusuoralla ja sen pohjalta on valmisteilla asemakaavoitusta, joilla luodaan uusia asuintontteja. Keskeltä Uuraisten keskustaa on kunta hankkinut maata, johon voidaan toteuttaa erilaisia hankkeita. Koulukeskuksen uusi liikuntahalli tarjoaa upeat puitteet harrastustoimintaan.

Kenties keskeisin viesti tulee olla se, ettei yhteisön kehittäminen ole pelkästään sellaisen vastustamista, jota pitää uhkana. Sen täytyy olla paljon muuta. Itsenäisen kunnan on näinä aikoina kehityttävä tai se vääjäämättä taantuu. Kaikkiin toimintaympäristön muutoksiin emme kykene vaikuttamaan. Ajassa on kuitenkin paljon asioita, joihin pystymme valinnoillamme vaikuttamaan. Ja muutos on pyrittävä myös hyödyntämään. Yhtenä kehityssuuntana on kilpailu asiantuntijoista, jotka osaavat tunnistaa ja ratkaista ongelmia, räätälöidä ainutlaatuisia tuotteita tai palveluita ja työskennellä itsenäisesti. Voidaan vahvasti olettaa, että valitessaan asuinpaikkaansa he arvostavat turvallista ja puhdasta elinympäristöä, hyviä peruspalveluja ja saumattomia yhteyksiä maailmalle.

Juha Valkama

kunnanjohtaja

Uurainen

-