Uuraisten Maalaispuoti -esiselvityshanke

Selvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta

Uuraisilla toteutettiin esiselvityshanke 1.4. - 30.6.2012. Hankkeen rahoitti Jyväsriihi ry ja MTK Uurainen. Kohderyhmänä olivat Uuraisten, Laukaan ja Jyväskylän maaseutuyrittäjät sekä kuluttajat.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisen suoramyyntipisteen kysyntä ja tarjonta.

Esiselvityshanke toteutti kaksi kyselytutkimusta, joista toinen suunnataan tuottajille ja toinen kuluttajille.

Tutkimukset ja loppuraportti ovat valmistuneet ja ne löytyvät tästä:

Tuottajatutkimus raportti
Kulutuskysyntä raportti
Loppuraportti