Tekniset ja ympäristöpalvelut

Uuraisten teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Päävastuualueella toimivat tekninen lautakunta ja ympäristöjaosto.

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on:

  • Kiinteistönhoito kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta
  • Maanrakennustyöt, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä vesi- ja viemärilaitoksen hoito
  • Yksityistieasiat
  • Maa- ja metsätilojen hoito, vuokraus ja puun myynti

Ympäristöjaoston tehtäväalueena on:

  • Maankäytön suunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus)
  • Ympäristöasiat
  • Rakennusvalvonta, maa-ainesasiat 
Kunnaninsinööri
Marko Konola
(014) 267 2621, 0400-643 890
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Kunnan kiinteistöjen rakennuttaminen, vesihuoltolaitoksen johtaja, jätehuollon ja perusinfrastruktuurin ylläpito, kunnossapito ja rakennuttaminen, kadut ja yksityisasiat

Rakennustarkastaja
Essi Jokinen
(014) 267 2622
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennustarkastaja

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
(014) 267 2625
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennuslupien valmistelu, kunnan tonttien markkinointi, uudet osoitteet haja-asutusalueen, korjaus- ja energia-avustukset ja yksityistieavustukset.

Aluearkkitehti
Ulla Järvinen
(014) 267 2623, 040 751 5611
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun yhteyshenkilö.

Toimistosihteeri
Tarja Mustonen
(014) 267 2626
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Teknisen osaston osto- ja myyntireskontran hoitaja, vesi- ja viemäriliittymäsopimukset ja laskutus, aravalainalaskutus.

 

Palomestari, palotarkastaja, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tapani Kellosaari
040 528 9650
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos

Nuohooja
Erkki Sivula
0400 877 983
etunimi.sukunimi@uurainen.fi