Tekniset ja ympäristöpalvelut

Uuraisten teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Päävastuualueella toimivat tekninen lautakunta ja ympäristöjaosto.

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on:

  • Kiinteistönhoito kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta
  • Maanrakennustyöt, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä vesi- ja viemärilaitoksen hoito
  • Yksityistieasiat
  • Maa- ja metsätilojen hoito, vuokraus ja puun myynti

Ympäristöjaoston tehtäväalueena on:

  • Maankäytön suunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus)
  • Ympäristöasiat
  • Rakennusvalvonta, maa-ainesasiat 
Tekninen johtaja
Janne Koskenkorva
014 267 2621, 0400 643 890
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Tekninen johtaja

Rakennustarkastaja
Essi Jokinen
(014) 267 2622
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennustarkastaja

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
(014) 267 2625
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Kunnan tonttien markkinointi, uudet osoitteet haja-asutusalueella, korjaus- ja energia-avustukset ja yksityistieavustukset.

Toimistosihteeri
Tarja Mustonen
(014) 267 2626
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Teknisen osaston osto- ja myyntireskontran hoitaja, vesi- ja viemäriliittymäsopimukset ja laskutus, aravalainalaskutus.

Palomestari, palotarkastaja, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tapani Kellosaari
040 528 9650
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos

Nuohooja
Erkki Sivula
0400 877 983
etunimi.sukunimi@uurainen.fi