Tekniset ja ympäristöpalvelut

Uuraisten teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Päävastuualueella toimivat tekninen lautakunta ja ympäristöjaosto.

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on:

  • Kiinteistönhoito ja kunnossapito kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta
  • Maanrakennustyöt, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä vesi- ja viemärilaitoksen hoito
  • Yksityistieavustukset (muilta osin yksityistieasiat käsittelee vuoden 2019 alusta lähtien Maanmittauslaitos)

Ympäristöjaoston tehtäväalueena on:

  • Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät
Tekninen johtaja
Janne Koskenkorva
014 267 2621, 0400 643 890
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Kadut ja tiet, kunnan vesi- ja viemärilaitoksen johtaja, yritystonttiasiat, kunnan kiinteistöt

Rakennustarkastaja
Essi Jokinen
(014) 267 2622
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennuslupa-asiat, tonttiasiat, maankäyttö ja kaavoitus, rakennusoikeustiedustelut, maisematyöluvat

Ympäristösihteeri
Mia Rahinatti
014 267 2624
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, meluasiat, ympäristösuojelu, jätehuollon valvova viranomainen, hajajätevesiasiat, maastoliikennelain mukaiset asiat, ojitusasiat, vesiensuojelu

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
(014) 267 2625
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Tonttivaraukset, osoiteasiat, yksitystieavustukset, vesiasiat, teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sihteeri

Toimistosihteeri
Tarja Mustonen
(014) 267 2626
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Teknisen osaston osto- ja myyntireskontran hoitaja, vesi- ja viemäriliittymäsopimukset ja laskutus

aluearkkitehti
Susanna Paananen
044 7046 280
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
Palomestari, palotarkastaja, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tapani Kellosaari
040 528 9650
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos

Nuohooja
Erkki Sivula
0400 877 983
etunimi.sukunimi@uurainen.fi