Kaavoitus


Ajantasa-asemakaava 2016  (Kaavayhdistelmä keskustan voimassa olevista asemakaavoista)

Kaavoituskatsaus 2018 - 2019

Voimassa olevat kaavat:

Yleiskaavat

Uuraisten kunnan rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen on saanut lainvoiman 27.9.2018 lukuun ottamatta seuraavia kiinteistöjä: 892-405-21-5 Rantakoto ja 892-405-3-48 Koivuranta.

Kuulutus

Kartta 1 
Kartta 2 
Kartta 3 
Kartta 4 
Kartta 5 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Indeksikartta 
Kaavaselostus

Uuraisten kunnan keskustan osayleiskaava ja rantayleiskaavan muutos
saanut lainvoiman 10.2.2015

Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Jokihaaran osayleiskaavan muutos
saanut lainvoiman 28.1.2013

Kaavakartta
Selostus

Hirvaskankaan osayleiskaava
saanut lainvoiman 2.8.2006

Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus 

Jokihaaran osayleiskaava
saanut lainvoiman 1.8.2003

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Tuparanta
Jokihaaran keskus
Nauttiainen
Pieni-Petäinen
Haaranvuori
Pienimäki
Oikari

 

Rantayleiskaavat

Rantayleiskaavan muutos, Vahvajärvi on tullut voimaan 31.5.2018.

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

Rantayleiskaavan muutos, Kalliojärvi saanut lainvoiman 7.3.2016

Kartta
Määräykset
Kaavaselostus

Rantayleiskaavan muutos ja Kyynämöisen kyläkaava (2010) saanut lainvoiman 4.10.2010

Kartta 1 (Kyynämöinen, Lannevesi, Tehlo, Sääkspää, Iso- ja Pikku-Uurainen)
Kartta 2 (Kangashäkki, pohjoisosa)
Kartta 3 (Kyynämöisten eteläosa)
Kartta 4 (Jokihaara, Oikari, kunnan eteläosa)
Kaavamääräykset ja -selitykset
Karttaselostus

 

Asemakaavat

Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutos on tullut voimaan 31.5.2018.

Kaavakartta 
Kaavaselostus

 

Kuukantien ja Häkintien asemakaavamuutos on saanut lainvoiman (KV 22.3.2016 § 12)

Kuulutus
Kaavakartta
Selostus

Aittovuoren asemakaavan muutos ja laajennus on saanut lainvoiman (KV § 21, 13.4.2015)

Kuulutus 
Kaavakartta
Selostus

Mursketien asemakaava on saanut lainvoiman 20.12.2016.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Hirvaskankaan alueen asemakaava saanut lainvoiman 28.1.2013

Kartta 1 (Tervatehtaan alue)
Kartta 2 (Puntavuoren alue)
Kartta 3 (Hirvasen alue)
Kartta 4 (Hirvasen-Lahdentien alue)
Kartta 5 (Pöykankaantien alue)
Merkinnät
Selostus
Rakennustapaohjeet

Hirvaskankaan asemakaavan yhdistelmä

 

Maakuntakaava, vaihemaakuntakaavat
Keski-Suomen liitto

 

Vireillä olevat kaavat:

 

 

 

Muuta kaavoitus asiaa:
 

Kaavoituskatsaus 2018-2019