Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa varataan alueet muun muassa asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle  ja viheralueille.

Kaavoitusta koskevissa asioissa ota yhteyttä aluearkkitehti Susanna Paanaseen, puh. 044 7046 280, susanna.paananen(at)saarijarvi.fi

 

Lainvoimaiset kaavat:

Uuraisten kunnan lainvoimaiset kaavat löytyvät karttapalvelusta http://kartta.uurainen.fi/

 

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

 

Kaavoituskatsaus 2018 - 2019

 

Vireillä olevat kaavat:

Sarkolan asemakaava

Sarkolan alueen asemakaavoitusta koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Asemakaavoituksen tavoitteena on omarantaisten omakotitalotonttien mahdollistaminen alueelle, hyödyntämällä alueen maisemalliset arvot sekä huomioiden alueen luontoarvot. 

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma asetetaan nähtäville 12.8.-6.9.2019 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle tekniselle ja ympäristötoimelle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 6.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa aluearkkitehtipalveluista Susanna Paananen, p. 044 704 6280, susanna.paananen@saarijarvi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Akonniemen asemakaava

Akonniemen asemakaavoitusta koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Akonniemi on vetovoimaista asumisen aluetta Uuraisten keskustan tuntumassa ja kaavalla lisätään yksityistä omakotitalotonttitarjontaa alueella. Tavoitteena on alueen muodostuminen väljähkönä ja järvimaisemaan tukeutuvana, luonnonläheisenä pientaloalueena. Alueen toteutukseen liittyy Marjoniementien liittymän siirron tutkiminen sekä liikenneturvallisuuden että toiminnallisuuden kannalta.

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma asetetaan nähtäville 12.8.-6.9.2019 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle tekniselle ja ympäristötoimelle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 6.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa aluearkkitehtipalveluista Susanna Paananen, p. 044 704 6280, susanna.paananen@saarijarvi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennusta Akonniemen alueella koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Yleiskaavatyössä on tarkoitus rajata tuleva asemakaavoitettava alue sekä Akkoniemen lähirantojen muut merkittävimmät kehittämistarpeet yleiskaavatasoisesti. Alueen kehittämistarpeita ovat mm. Akkoniemen alueelle sijoittuvan RT-telttailu- ja leirintäalueen tai vastaavan matkailupalvelualueen uusi sijoitus sekä liittymäalueen tarkastelut Marjoniementien ja Multiantien osalta.

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma asetetaan nähtäville 12.8.-6.9.2019 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle tekniselle ja ympäristötoimelle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 6.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa aluearkkitehtipalveluista Susanna Paananen, p. 044 704 6280, susanna.paananen@saarijarvi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma