Rakennusvalvonta

HYVÄ RAKENNUSVALVONNAN ASIAKAS!

Vs. rakennustarkastaja Jari Vuopio vastaa Uuraisten kunnassa lain määräämistä rakennusvalvonnan tehtävistä 1.9.2019-29.2.2020 välisenä aikana. Hän on tavattavissa Uuraisten kunnanvirastolla tiistaisin. Varaathan tapaamisajan toimistolle aina etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Jarin tavoittaa puhelinnumerosta 040 660 5388 tai sähköpostitse jari.vuopio@toivakka.fi.

Lupahakemuksia käsitellään jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää.

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

 

UURAISTEN KUNNASSA ON KÄYTÖSSÄ

SÄHKÖINEN LUVANHAKU WWW.LUPAPISTE.FI

 

Ohjeet

-Ohjeita luvanhakijalle 
-Ohjeita rakennusluvan saajalle 
-Rakennuslupa 
-Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan  tehtävät 
-Rakennuksen käyttöönottokatselmus
-Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 
-Rakennuksen loppukatselmus

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle tai suunnitteluavustajalle.

Tietopyynnöstä tulee selvitä:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä asiakirjoja tarvitset
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus)

Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan viimeistään 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

 

Rakennusjärjestys

Uuraisten kunnan rakennusjärjestys

 

Lomakkeet

 

Taksat

Ks. Maksut ja taksat -sivua

 Sähköliittymä uuteen kotiin www.elenia.fi

 

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
050 440 4415
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Tonttivaraukset, osoiteasiat, yksitystieavustukset, vesiasiat, teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sihteeri