Ympäristönsuojelu

Toiminnan tavoitteena on turvata uuraislaisille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö sekä säilyttää alueen luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

Ympäristösuojeluviranomaisena Uuraisten kunnassa toimii ympäristöjaos. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristönsuojelusihteeri.

Valvontasuunnitelma ympäristönsuojelu

Uuraisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Toimialakohtainen riskienhallintalomake 

Jätevesineuvontaa Keski-Suomessa -hanke

Luonnonmuistomerkin perustaminen

Hakemus luonnonmuistomerkin perustamiseksi

Taksat

Ympäristölupa- ja maa-ainestaksa 

Ympäristösihteeri
Mia Rahinantti
(014) 267 2624
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, meluasiat, ympäristösuojelu, jätehuollon valvova viranomainen, hajajätevesiasiat, maastoliikennelain mukaiset asiat, ojitusasiat, vesiensuojelu