Haja-asutuksen jätevesiasiat

Linkkejä: www.jamk.fi/jatevesi,

Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä on tullut voimaan vuoden 2004 alusta. Tämän myötä useiden kiinteistöjen on tehtävä muutoksia jätevesien käsittelyjärjestelmiinsä.

Muistilista jätevesijärjestelmän uudistamisessa

 1. Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
 2. Toimita selvitys kuntaan
 3. Hanki ammattitaitoinen suunnittelija, joka selvittää: maaperän ja korkeuserot, selvittää, minkälainen järjestelmä soveltuu ko. kiinteistölle
 4. Haetaan toimenpidelupa rakennusvalvonnasta
 5. Ammattitaitoinen, suunnitelman mukainen jätevesijärjestelmän rakentaminen
 6. Dokumentoi rakennusvaiheet esim. valokuvaamalla
 7. Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita

Asemapiirrosesimerkki

Asemapiirroksesta tulee ilmetä:

 • rakennukset
 • talousvesikaivot
 • saostuskaivot
 • umpisäiliöt
 • puhdistamot (imeytys/suodatus)
 • puhdistamon purkuputki
 • ojat
 • vesistöt
 • korkeuskäyrät/-tiedot

Hahmottele piirrokseen myös salaojien ja niiden purkupaikkojen sijainti. 
Piirrokseen tulee merkitä myös naapuritonteilla

Uuraisten kunnan talousjätevesien käsittelyohjeet viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
 

Jätevesien käsittely rantayleiskaava-alueilla, uuraisten kunnassa koko kunnan alueella:

Jätevesien käsittely muilla alueilla: