Haja-asutuksen jätevesiasiat

Kun kiinteistö sijaitsee lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI
VALTIONEUVOSTON ASETUSTALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA 
HAJAJÄTEVESIEN SIIRTYMÄAIKA-ALUEET KARTALLA
JAMKIN MAKSUTON JÄTEVESINEUVONTA

 

Muistilista jätevesijärjestelmän uudistamisessa

 1. Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
 2. Toimita selvitys kuntaan
 3. Hanki ammattitaitoinen suunnittelija, joka selvittää: maaperän ja korkeuserot, selvittää, minkälainen järjestelmä soveltuu ko. kiinteistölle
 4. Haetaan toimenpidelupa rakennusvalvonnasta
 5. Ammattitaitoinen, suunnitelman mukainen jätevesijärjestelmän rakentaminen
 6. Dokumentoi rakennusvaiheet esim. valokuvaamalla
 7. Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita

Asemapiirrosesimerkki

Asemapiirroksesta tulee ilmetä:

 • rakennukset
 • talousvesikaivot
 • saostuskaivot
 • umpisäiliöt
 • puhdistamot (imeytys/suodatus)
 • puhdistamon purkuputki
 • ojat
 • vesistöt
 • korkeuskäyrät/-tiedot

 

Linkit:

Uuraisten kunnan talousjätevesien käsittelyohjeet viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla olevilla pohjavesialueilla

Jätevesien käsittely rantayleiskaava-alueilla, uuraisten kunnassa koko kunnan alueella

Jätevesien käsittely muilla alueilla