Vapautukset vesihuoltoverkostoista

OHJEET KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ VESIHUOLTOLAITOKSEN OLEVAAN VESIJOHTOVERKOSTOON TAI VIEMÄRIIN VAHVISTETULLA VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEELLA.

VAPAUTUSHAKEMUSLOMAKE:
linkki

Tulosta lomake, täytä käsin ja allekirjoita. Postita liitteineen osoitteeseen Uuraisten kunta, ympäristölautakunta, PL 20, 41231 Uurainen.

Tiedoston tulostamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman jonka voit ladata tästä linkistä.

HAKEMUKSEN LIITTEET

 • Haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä on hakemukseen liitettävä tutkimustulos talousveden laadusta:
  • tutkimustulos ei saa olla vuotta vanhempi
  • näytteen tulee sisältää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen 2 mukaiset määritykset
  • lisätietoja terveystarkastajalta
 • Haettaessa vapautusta viemäriverkostoon liittymisestä on hakemukseen liitettävä:
  • selvitys jätevesijärjestelmästä
  • asemapiirros
 • Hakemus on aina perusteltava

VAPAUTUKSEN MYÖNTÖPERUSTEET

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapautuksesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:

 • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy, 
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
 • sekä lisäksi:
  • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.