Jätehuolto

Kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätelautakunnan esittelijä ja jätehuoltoasiamies on Heli Pekkarinen 050 3903 765. Jätehuollon valvonnasta vastaa ympäristötoimi.

http://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/sydan-suomen-jatelautakunta

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.5.2019 alkaen

Jätehuoltomääräysten perustelut 1.5.2019 alkaen

Jäteasemapalvelu:

Lokalan jäteasema 
Osoite: Häkintie 74 b, 41230 Uurainen.
Aukioloajat: Maanantaina ja keskiviikkona klo 14.00 – 18.00

Vastaanotettava jätteet:
Jäteasemalle otetaan maksutta vastaan puuta, pahvia, metallia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Muita jätelajeja otetaan vastaa pientä korvausta vastaan. linkki: vastaanottohinnat 

 • Kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta ja valvonnasta ympäristötoimi. Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy puh 044 4685 502. Palveluaika puhelimitse ma-pe klo 9-15 ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen info@sammakkokangas.fi.
 • Voimassa olevat jätehuoltomääräykset 1.5.2016 alkaen
 • Kunnan aluekeräyspisteet toimivat hyötyjätteiden vastaanottopisteinä. (ei biojätteet)

Lomakkeet

Kompostointi-ilmoitus
Yhteisen jäteastian käyttäminen

Taksat 

Jätetaksat, astioiden tyhjennyshinnat ja ympäristölupataksa 

Sammakkokangas Oy

Keräyspisteet

Aluekeräyspisteet
Paperinkeräyspisteet

RINKI OY:n hyötyjätteiden keräyspiste kotitalouksille (metalli, kartonki, lasi), Salen takapiha, Virastotie 1. Yhteydenotot: http://rinkiin.fi/ekopistepalaute/

Ohjeet ja kaikki jätehuoltoa koskevat asiat

Sammakkokangas Oy

Jätehuolto; yrittäjät 

Sihvari Oy, Yritystie 10, 40320 Jyväskylä 
puh. 010 525 1640
Fax 010 525 1649

 • lokakaivojen tyhjennykset

Lassila & Tikanoja, Äänekoski
Puh. 010-636 5421 tai 0500-641 373 (24 h)

 • lokakaivojen tyhjennykset
 • vaihtolavapalvelut

Lassila & Tikanoja, Jyväskylä
Puh. 010 636 186

Tmi Ari Paatelainen, Hankamäentie 118, 41240 Kyynämöinen
Puh. 044-772 8686

 • lokakaivojen tyhjennykset
 • vaihtolavapalvelut

Toimintaohjeet kiinteistön jätehuoltoon

 • Uuraisilla kaikki tekevät jätehuoltosopimuksen Sammakkokangas Oy:n kanssa. (Kunta siirtyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 2016 alusta.)
 • Tarkempia ohjeita on jätehuoltomääräyksissä
 • Lokakaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa,
 • Uuraisilla on biojätteen lajitteluvelvollisuus joko kompostoimalla tai kiinteistökohtaisella biojäteastialla (uusi biojäteopas tekeillä)

Jätehuoltoon liittyvistä asioista voit ottaa yhteyttä kunnassa:

Vs. ympäristösihteeri Marianne Ojanperä p. 040 729 2167

Vs. ympäristösihteeri
Marianne Ojanperä
040 729 2167
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, meluasiat, ympäristösuojelu, jätehuollon valvova viranomainen, hajajätevesiasiat, maastoliikennelain mukaiset asiat, ojitusasiat, vesiensuojelu