Kadut ja yleiset alueet

Maanteiden 627 (Multiantie ja Häkintie) ja 630 (Jyväskyläntie) kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa:

Työmaa-alueen käytön Suunnitelmakartta 15.5.2017 alkaen. Päivitetty 8.5.2017

Kadut ja muut liikenneväylät

Kunnan hoidossa on asemakaava-alueilla katuja yhteensä 24 km.  Asemakaavoitettuja alueita on Uuraisten keskustan alueella sekä Hirvaskankaan alueella.

Yleiset tiet eli valtion ylläpitämät liikenneväylät.

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yleisistä teistä kunnan keskustan asemakaava-alueella seuraavasti: Kuukantie, Haukimäentien, Pajupurontie. 

Katujen päällystäminen ja peruskorjaus

Tekninen lautakunta tekee päätöksen päällystettävistä kaduista vuosittain. Uusien alueiden kadut päällystetään yleensä vasta sen jälkeen, kun kadunvarren tontit on pääosin rakennettu. Vanhojen alueiden katujen päällystämisen edellytyksenä on, että kadun rakennekerrokset ja niissä olevat vesihuolto- ja kaapelijohdot ovat hyvässä kunnossa. Vanhoja katuja pyritään peruskorjaamaan vuosittain 100-500 metriä.

Talvikunnossapito

Tekninen toimi kilpailuttaa talvikunnossapidon neljän vuoden välein, kunnossapito on jaettu neljään eri alueeseen. Nykyinen sopimusaika on 1.11.2013-30.4.2016. Talvikunnossapidon osalta lumen aurauksen lähtöraja on 3 cm.

Yksityistiet

Tekninen toimi tukee yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain talousarviossa päätettävän summan puitteissa. Avustettavia yksityisteitä on 65 kpl ja yhteensä 186 km.

Kuntien ja valtionavustusten saamisen ehtona on uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) mukaan:

1) Tietä koskevien asioiden hoitoon on perustettu tiekunta
2) tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Maanmittauslaitokselle tiekunnan yhteystiedot voi ilmoittaa tästä linkistä:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lo…/tiekunnan_yhteystiedot_

Väylän Digiroad-järjestelmään tiedot voi ilmoittaa tästä linkistä:

https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XJtnxuR7mUl