Kunnallisia säädöksiä

Tälle sivulle on koottu eräitä Uuraisten kunnanvaltuuston tai muiden toimielinten hyväksymiä säädöksiä, jotka koskevat kunnan hallintoa ja päätöksentekoa. 

Em. säädöksiä koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan hallintojohtajalle.