Kirjastolaisten ahkeruus palkittiin

28.04.2017

Vuoden 2016 hyvästä työtuloksesta Uuraisten kunnassa palkitaan kirjaston henkilökunta 30 euron arvoisilla tyky-seteleillä.

Perusteluna on henkilökunnan erittäin aktiivinen toiminnan laajentaminen perinteisen kirjastotoimen ulkopuolelle. 

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä mm. perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vanhustyön kanssa. Lisäksi kirjaston henkilökunta järjestää kulttuuritapahtumia ja on hyvin aktiivinen hankerahoitusten hakemisessa.

 

Vuonna 2016 toteutettiin perustyön ohella omatoimikirjastohanke, jossa luotiin uutta asiakaslähtöistä toimintamallia kirjastolle. Henkilökunta oli aktiivinen niin sen suunnittelussa, toteutuksessa, hankerahoituksen hankkimisessa opetusministeriötä, kuin uuden toimintatavan jalkauttamisessa kuntalaisille. Palaute on ollut positiivista niin työyhteisön kuin kuntalaistenkin osalta. 

Takaisin »