Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Alla olevalla lomakkeella voi tehdä aloitteen, joka koskee Uuraisten kunnan toimintaa. Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan sillä halutaan vaikuttaa. Kuntalaisaloitteella ei tarkoiteta henkilökohtaista hakemusta tai anomusta.

Kuntalaisaloite tulee vireille, jos siinä ilmoitetaan tekijän nimi ja osoite. Tämän lomakkeen lähettäminen vaatii kaikkien tähdellä (*) merkittyjen kenttien täyttämistä eli myös sähköpostiosoitteen ilmoittamista. Aloitteen tekijä voi halutessaan antaa yhteydenpitoa varten myös puhelinnumeron.

Kunnan henkilöstö pyrkii ilmoittamaan kolmen arkipäivän kuluessa, kenelle tai mihin aloite on siirretty käsiteltäväksi.Lähetä kopio omaan sähköpostiin


Älä täytä tätä kenttää