Erityisryhmien asuminen

Uuraisilla kehitysvammaisten asumisen palvelut on järjestetty pääsääntöisesti Erityisryhmien palvelutalo Uurastuvan kautta. Lisäksi on joitakin pitkäaikaisia perhehoitosuhteita ja asuntola-asumista muiden kuntien yksiköissä. Näillä järjestelyillä on pitkä historia takanaan.

Uurastupa on kolmetoistapaikkainen palvelutalo, joka järjestää ympärivuorokautisesti valvottua palveluasumista omassa kunnassa asumisessa tukea tarvitseville aikuisille. Talo sijaitsee aivan Uuraisten keskustassa, vanhusten palvelukeskus Kuukankodin yhteydessä ja terveysaseman vieressä. Palveluasuminen tarjoaa hyvän kodin, tarvittavan perushoidon, huolenpidon ja ohjaamisen jokapäiväisten elämäntaitojen harjoittamiseen. Yhdessä haetaan ohjatusti kokemuksia ympäröivästä maailmasta retkien, leirien, tapahtumien ja tutumiskäyntien välityksellä. Ihmissuhteiden hoitamisessa avustetaan. Kaiken toiminnan tavoitteena on tukea asukkaita omien kykyjen mukaiseen itsenäiseen elämään. Asukkaat osallistuvat taitojensa ja voimiensa mukaan talon päivittäisten askareiden hoitamiseen sekä henkilökohtaisia ja talon toiminnallisia asioita koskevaan päätöksentekoon.
Uurastuvalla asuvien lisäksi tarjotaan tukea yhdelle - kahdelle itsenäisesti asuvalle ateriapalvelun, asumisen ohjaamisen tai muiden yksilöllisesti suunniteltujen palvelujen muodossa. Talon henkilökuntaan kuuluu neljä sosiaali- tai terveysalan koulutettua hoitajaa ja yksi ohjaaja. Yövalvonta ostetaan vanhustyöltä.
Uurastuvan asukkaat maksavat asunnoistaan vuokraa, johon saavat asumistukea. Ateriat asukkaat maksavat itse. Ympärivuorokautisesta turvasta, kiinteistönhoidosta ja muista sellaisista kuluista peritään perusmaksu sekä vielä siivouksesta ynnä muusta vastaavasta yksilöllinen maksu, joka suhteutetaan asukkaan omatoimisuuteen.

Uuraisten kunta
Erityisryhmien palvelutalo Uurastupa
(014) 267 2830

Rinnetie 5, 41230 Uurainen
Uurastupa on avoinna kaikkina vuoden päivinä ympäri vuorokauden.

014-267 2830
Sähköposti: uurastupa@uurainen.fi

Erityisryhmien palvelujohtaja
Päivi Paananen
(014) 267 2841
etunimi.sukunimi@uurainen.fi