Erityisryhmien asuminen

Uuraisilla kehitysvammaisten asumisen palvelut on järjestetty pääsääntöisesti Erityisryhmien palvelutalo Uurastuvalla. Lisäksi vähäisessä määrin asumista toteutetaan ostopalveluna.

Uurastupa on kolmetoistapaikkainen palvelutalo, joka järjestää ympärivuorokautisesti valvottua palveluasumista tukea tarvitseville aikuisille. Talo sijaitsee aivan Uuraisten keskustassa, vanhusten palvelukeskus Kuukankodin ja terveysaseman yhteydessä. Uurastupa tarjoaa hyvän kodin, tarvittavan perushoidon, huolenpidon ja ohjaamisen jokapäiväisten elämäntaitojen harjoittamiseen. Yhdessä haetaan ohjatusti kokemuksia ympäröivästä maailmasta retkien, leirien, tapahtumien ja tutumiskäyntien välityksellä. Ihmissuhteiden hoitamisessa avustetaan. Kaiken toiminnan tavoitteena on tukea asukkaita omien kykyjen mukaiseen itsenäiseen elämään. Asukkaat osallistuvat taitojensa ja voimiensa mukaan talon päivittäisten askareiden hoitamiseen sekä henkilökohtaisia ja talon toiminnallisia asioita koskevaan päätöksentekoon.

Uurastuvalla asuvien lisäksi tarjotaan tukea yhdelle - kahdelle itsenäisesti asuvalle ateriapalvelun, asumisen ohjaamisen tai muiden yksilöllisesti suunniteltujen palvelujen muodossa. Talon henkilökuntaan kuuluu viisi sosiaali- tai terveysalan koulutettua hoitajaa ja yksi ohjaaja. Yövalvonta ostetaan vanhuspalvelulta.
Uurastuvan asukkaat maksavat asunnoistaan vuokraa, johon saavat asumistukea. Ateriat asukkaat maksavat itse. Ympärivuorokautisesta turvasta, kiinteistönhoidosta ja muista sellaisista kuluista peritään ylläpitomaksu.

Uuraisten kunta
Erityisryhmien palvelutalo Uurastupa
050 440 4447

Rinnetie 5, 41230 Uurainen
Uurastupa on avoinna kaikkina vuoden päivinä ympäri vuorokauden. 

Sähköposti: uurastupa@uurainen.fi