Julkipanoilmoitus

31.05.2017

Julkipanopäivä 31.5.2017

YSL 84 §
                                                                          Dnro 2/521/2017 § 33

Uuraisten kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 30.5.2017 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta ympäristöluvasta eläinsuojalle, joka koskee olemassa olevan toiminnan olennaista muuttamista, sekä ympäristönsuojelulain 46 § mukaisesti eri toimintojen lupa-asioiden samanaikaista käsittelyä, jolloin päätös koskee myös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista päätöstä betonijätteen hyödyntämistä eläinsuojan perustuksen rakentamisessa. Toimiala Uuraisten kunnassa, Kangashäkin kylässä tilalla Laurila (892-402-1-428). Annettava päätös kumoaa Ympäristölautakunnan 9.1.2003 antaman ympäristölupapäätöksen. Lupa on voimassa toistaiseksi, poislukien betonijätteen hyödyntämisen lupaa, joka voimassa viisi vuotta lainvoimaisesta päätöksestä lukien.

 

Päätöksen antopäivä:                       1.6.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika:                                           1.6.–3.7.2017

Päätös on yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan kirjastossa, Topintie 1, 41230 Uurainen 1.6.- 3.7.2017 välisenä aikana.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.

Valitus toimitetaan valitusviranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeus

www.oikeus.fi/hao/vaasa
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
vaasa.hao(at)oikeus.fi

UURAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI 

Tämä ilmoitus on julkipantu Uuraisten kunnan ilmoitustaululla 31.5.2017

Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan.

Julkipanoilmoitus

Takaisin »