Kuulutus

14.06.2017

Dnro 313/52/2017

Ala-Niinimäen tila Oy on jättänyt 13.6.2017 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 § mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa. Toiminta sijoittuu Uuraisten kunnan Kangashäkin alueella sijaitseville tiloille Rinteelä (892-403-22-93), Ala-Niinimäki (892-403-22-91) ja Kallioinen (892-403-22-112), Kallioinen tuotantoalue. Tiloille on myönnetty ympäristölupa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen 6.6.2016 Dnro 96/521/2016 ja ympäristöluvan muutos 27.4.2017.

Nykyisessä luvassa toiminta-aika on määritelty kallion louhinnalle, poraukselle ja murskaukselle 1.9 -15.5 väliselle ajalle.

Poikkeusta haetaan porausajan aikaistamiseen 1.8 alkaen ja louhinta-ajan aikaistamiseen 8.8 alkaen ja murskausajan aikaistamista 9.8. alkaen. Todennäköisemmin murskaus alkaa 15.8.

Poikkeusluvan hakeminen johtuu kesän 2017 päällysteurakasta lähellä toiminta-aluetta. Keski-Suomen ELY-keskus on jättänyt 9.6 tarjouspyynnön 25 000 tn asfalttikiven toimittamisesta. Päällysteurakat ovat ratkenneet niin myöhään, ettei kiviaineksen murskaamista voida suorittaa ympäristöluvan sallimassa aikataulussa.

Asfalttiasema sijaitsee Kallioinen tuotantoalueella, mutta on eri toiminnanharjoittajan toimintaa.

Ilmoituksessa on ilmoitettu, että melua ja pölyä ehkäistään kasojen sijoittelulla, kastelulla, murskaamon sijoittamisella alimpaan kohtaan mikä mahdollista.

Muita muutoksia ei haeta ja poikkeuksellinen toiminta koskee vain vuotta 2017. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa ympäristölupaa.

YSL 123§:n mukainen ilmoitushakemus on nähtävillä ovat kuulutusaikana 14.6– 28.6.2017 yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan ilmoitustaululla Virastotie 4, 41230 Uurainen, sekä kunnan nettisivuilla.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 28.6.2017 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Uuraisten kunnan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. (014) 267 2624

Ympäristösihteeri, Mia Rahinantti

Takaisin »