Erityisryhmien kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus toteutetaan Uuraisilla palvelutalo Uurastuvasta käsin. Kuntoutusohjaajana työskentelee kehitysvammahuollon johtaja.
Kuntoutusohjauksen tavoitteena on kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne tarpeineen ja toiveineen sekä selvittää mitä palveluja ja tukipalveluja vammainen henkilö saa tällä hetkellä ja mistä hyötyisi jatkossa. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan, perheen ja eri yhteistyötahojen välillä. Hän huolehtii palvelusuunnitelmien tekemisestä ja tarkistamisesta. Kuntoutusohjaaja myös antaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottaa vammaisuuteen ja heidän palveluihin liittyvissä asioissa. Hän auttaa muodostamaan kokonaisnäkemystä usein hajanaisista palveluista. Sosiaalitoimen kannalta hän kokoaa ja arvioi tietoa palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyötä varten.
Kuntoutusohjauksen palvelut ovat maksutonta ohjausta ja neuvontaa, johon kehitysvammaisilla on lakisääteinen oikeus.

Kuntoutusohjaaja
Veera Sortava
(014) 267 2831
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
Erityisryhmien palvelujohtaja
Päivi Paananen
(014) 267 2841
etunimi.sukunimi@uurainen.fi