Erityisryhmien kuntoutus- ja palveluohjaus

Kuntoutusohjaus toteutetaan Uuraisilla Toimintakeskus Uuraspajalta käsin.
Kuntoutusohjauksen tavoitteena on kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne tarpeineen ja toiveineen sekä selvittää mitä palveluja ja tukipalveluja vammainen henkilö saa tällä hetkellä ja mistä hyötyisi jatkossa. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan, perheen ja eri yhteistyötahojen välillä. Hän huolehtii palvelusuunnitelmien tekemisestä ja tarkistamisesta. Kuntoutusohjaaja myös antaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottaa vammaisuuteen ja heidän palveluihin liittyvissä asioissa. Hän auttaa muodostamaan kokonaisnäkemystä usein hajanaisista palveluista. Sosiaalitoimen kannalta hän kokoaa ja arvioi tietoa palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyötä varten.
Kuntoutusohjauksen palvelut ovat maksutonta ohjausta ja neuvontaa, johon kehitysvammaisilla on lakisääteinen oikeus.

Kuntoutusohjaaja työskentelee arkisin virka-aikana. Kiireellisissä tapauksissa yhteyttä voi ottaa erityisryhmien palvelujohtajaan.

Erityisryhmien palvelujohtaja
Päivi Paananen
(014) 267 2841
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
Erityisryhmien kuntoutusohjaaja
Hanna Höykinpuro
(014) 267 2831
etunimi.sukunimi@uurainen.fi