Erityisryhmien kuntoutus- ja palveluohjaus

Kuntoutusohjaus toteutetaan Uuraisilla Toimintakeskus Uuraspajalta käsin.

Kuntoutusohjaajan asiakkaita ovat eri-ikäiset tuen ja ohjauksen tarpeessa olevat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet. Palveluohjauksen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan elämäntilanne tarpeineen ja toiveineen sekä selvittää mitä tukipalveluita hän tällä hetkellä saa ja mistä hyötyisi jatkossa. Palveluohjaus on tärkeää etenkin erilaisissa siirtymävaiheissa (koulusta työelämään).

Palveluohjaus on asiakkaan etu ja kuntoutusohjaaja ottaa vastuun asiakkaan palvelukokonaisuudesta ja huolehtii, että asiat etenevät suunnitelman mukaisesti. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan ja hänen perheensä, sekä muiden yhteistyötahojen (mm. kehitysvammapoliklinikka, terapeutit, koulu, sosiaalitoimi, perhehoitaja, asumispalveluiden tuottajat) kanssa.

Kuntoutusohjaajan vastuualueeseen kuuluvat palvelusuunnitelmien lisäksi erityisryhmien perhehoidon, henkilökohtaisen avun ja tukihenkilötoiminnan järjestäminen. Tarvittaessa kuntoutusohjaaja auttaa asiakasta erilaisten Kelan etuuksien hakemisessa ja henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Kuntoutusohjaajan tavoittaa parhaiten puhelimitse klo 8-16 välillä.