Julkipanoilmoitus

28.06.2017

28.6.2017

Uuraisten kunnan ympäristöviranomainen on 28.6.2017 antanut viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Päätös koskee poikkeuksellista tilannetta luvanvaraisessa toiminnassa.

Päätöksen antopäivä: 29.6.2017

Valitusaika: 29.6. – 20.7.2017

Päätös on yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan kirjastossa, Topintie 2, 41230 Uurainen 29.6.- 20.7.2017 välisenä aikana.

Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Uuraisten kunnan ympäristöjaostoon 21 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää ei oteta lukuun. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Uuraisten kunnan ympäristöjaosto, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

UURAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI

Tämä ilmoitus on julkipantu Uuraisten kunnan ilmoitustaululla 28.6.2017

Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan.

Takaisin »