Julkipanoilmoitus

30.06.2017

Uuraisten kunnan ympäristöviranomainen on 30.6.2017 antanut viranhaltijapäätökset ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista. Päätökset koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa Uuraisten viikon tapahtumissa.

Päätöksen antopäivä: 3.7.2017

Valitusaika: 3.7. – 24.7.2017

Päätös on yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan kirjastossa, Topintie 2, 41230 Uurainen 3.7.- 24.7.2017 välisenä aikana.


Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Uuraisten kunnan ympäristöjaostoon 21 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää ei oteta lukuun. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Uuraisten kunnan ympäristöjaosto, Virastotie 4, 41230 Uurainen. 


UURAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI


Tämä ilmoitus on julkipantu Uuraisten kunnan ilmoitustaululla 30.6.2017Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan.

Takaisin »