Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen YVA-selostuksesta

01.08.2017

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lausunto pidetään nähtävänä 1.8.-4.9.2017 Uuraisten kunnan keskuksessa viraston aukioloaikana.
Lausunto on nähtävillä myös Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa http://www.ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA

Uurainen 1.8.2017
KUNNANHALLITUS

Kuulutus

Takaisin »