Blogit

Sote – lapsella on monta nimeä

( 22.10.2019 )

Hallitus on antanut sote-lakiesityksen eduskunnalle ja samalla julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön arviolaskelma kuntien tulevista sote-kustannuksista. Uuraisten kannalta arvioidut kustannukset ovat vielä pelättyäkin suuremmat. Kuntaliiton tekemissä kuntakohtaisissa laskelmissa on huomioitu valtionosuusleikkausten, valtionosuusuudistuksen ja soten yhteisvaikutus neljän vuoden siirtymäkauden jälkeen. Uuraisten kunnan talouteen yhteisvaikutus olisi 825 euroa/asukas! Eli paitsi että Uuraisten kunnan sote-kustannukset nousevat 1,4 miljoonaa euroa, niin toisaalla valtionosuudet vähenevät 1,5 miljoonaa euroa. Miksi halutaan nujertaa toimiva ja kustannustehokkaasti asiansa hoitava kunta?

Tätä kysymykseen on nyt pureuduttava, tivattava vastauksia ja toimittava.

Lähtökohtia

1.Rahoitusmalli

Kunnat osallistuvat sosiaali- ja terveysalueen kustannusten rahoitukseen kunnan asukasmäärään perustuvalla maksulla, jota painotetaan valtionosuuslaskennassa käytettävillä ikä- ja sairastavuustekijöillä.

Mallin lähtökohtana on se perusolettamus, että Uuraisen kaltainen ns. kehyskunta on pystynyt nykysysteemissä – aiheutuneiden kustannusten mukaisesti - tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti siksi, koska kunnassa on terve ja /tai nuori väestöpohja. Kuntaa pitää ojentaa, sillä eiväthän kaikki kunnat ole ja voi olla Uuraisten kaltaisia onnellisten ihmisten kuntia. Ei etenkään itä-Suomessa.

2. Rahoitusvastuun siirtäminen ja verorasituksen lisääntyminen

Valtionosuusleikkausten kautta rahoitusvastuu julkisten palvelujen järjestämisestä siirtyy yhä enenevässä määrin kunnille. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveystoimen rahoitusta. Koko julkista sektoria koskevia säästöjä ei siis synny, ja kestävyysvajetta ei todellisuudessa korjata kuntoon. Seurauksena on kuitenkin, että valtion taloudellinen tilanne ja liikkumavara paranee. Rahaa on enemmän mm. valtion velanmaksuun. Vähintä mitä voi vaatia, on se, että valtio pistää vastuullaan olevat tiet kuntoon täällä Keski-Suomessa!

Kuntien on pakko korottaa verojaan. Varsinkin niiden kuntien, joiden sote-kustannukset kasvavat. Ja rajusti. Eikä satavarmasti kunnat, joiden sote-kustannukset huomattavasti laskevat, veroastettaan laske samaan tahtiin. Niiden tehoton tuotantokoneisto jauhaa jokaisen saamansa euron ja kaipaa lisää. Tulo- ja muiden kunnallisverojen korotukset kohdistuvat joko välittömästi tai välillisesti jokaiseen kuntalaiseen. Kunnasta ei voi erota. Kun verot kohoaa, on se lompakosta ja kulutuksesta pois. Lama jatkuu.

3. Kuntauudistuksen toteuttaminen

Vuonna 2011 käynnistyneen kuntauudistuksen tavoite oli liittää kunnat yhteen. Erityisessä tähtäimessä oli kaupunkiseutujen kehyskunnat. Varsinainen kuntaliitoskiima hiipui, ja hallituksen kuntauudistuksen keskeiset arkkitehdit siirtyivät muihin tehtäviin. Vai hiipuiko? Sote-lakiesitys on tunnistettava myös kuntauudistusesityksenä eduskunnalle. Sillä ajetaan kuntia yhteen. Ja lakiesityksen takana on hallituksen lisäksi parlamentaarinen oppositio.

Lopuksi

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen twiittasi 4.12. seuraavasti: Valmis sote-laki kainalossa valtioneuvoston istunnon jälkeen. Luovutan lempilapseni nyt eduskunnan hellään huomaan. Sote-laki lempilapsiko? Näinkö rationaalisesti tähän sote-lakiin suhtaudutaan? Luettuani twiitin, mieleeni tuli assosiaatio (mielleyhtymä) tästä lempilapsesta ja minkä näköinen se saattaisi olla? Raskaamman rokin ystävät muistanevat Black Sabbathin albumin Born Againin vuodelta 1983 ja sen kannen kuvituksineen... Sote – lapsella on monta nimeä.

Juha Valkama

kunnanjohtaja

Uurainen

-
captcha Reload Image
Kirjoita kuvan merkit tähän *

Älä täytä tätä kenttää