Pölykankaantie kuntoon

02.10.2017

Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankintoihin oli kuluvalle vuodelle budjetoitu hieman enemmän kuin lopulta tarvittiin. Säästyneelle 45 000 eurolle katsoi kunnanvaltuusto maanantaina kiireellisimmäksi kohteeksi Pölykankaan yksityistien alkupään parantamiseen. Aivan nelostien tuntumassa Hirvaskankaalla sijaitsevan Pölykankaantien kertaluonteinen perusparannus palvelee alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien yritysten sijoittumista Mursketien alueelle. Lisämäärärahan avulla olemassa olevat työpaikat turvataan ja luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle.
 
 

Takaisin »