Tiesuunnitelma Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa, Uurainen

24.10.2017

K U U L U T U S

Tiesuunnitelma Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa, Uurainen

pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kolmekymmentä (30) päivää 

24.10.2017 – 27.11.2017 välisenä aikana.

Muistutukset on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava

kunnanhallitukselle ennen nähtävänä oloajan päätymistä osoitteeseen Kirjaamo, Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

24.10.2017

KUNNANHALLITUS

 

Kuulutus

3T-1 Suunnitelmakartta Häkintie J1
3T-2 Suunnitelmakartta Multiantie J2
3T-3 Suunnitelmakartta Jyväskyläntie J3

Takaisin »