TIEDOKSI: Meluilmoitus, päätöskuulutus

16.11.2017

Alla mainittu ympäristötarkastajan päätös annetaan 16.11.2017, § 17

Päätös
Melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä
Crystone Oy

Toiminta ja sijainti
Tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava louhinta-, murskaus-, poraus- sekä räjäytystoiminta. Toiminta sijaitsee Äänekosken kaupungissa Koiviston kylässä kiinteistöllä Hirvassiilo (992-454-2-124). Kiinteistöllä on Äänekosken ympäristölautakunnan 19.8.2008 myöntämä maa-aineslupa (60 §).

Ilmoituksen mukainen toiminta alkaa 16.11.2017 ja päättyy 31.12.2017. Toiminta-aika on arkipäivisin (ma-pe) klo 6-22. Toiminnanharjoittaja on tehnyt poliisille ilmoituksen räjäytystyön suorittamisesta viikolla 44 (mahdollisesti perjantaina). Ilmoitus on hyväksytty 30.10.2017.

Kuulutusaika
Tämä kuulutus pidetään Äänekosken kaupungin ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla www.aanekoski.fi ajalla 16.11.2017–18.12.2017. Ilmoitus ja siihen liittyvä materiaali ovat nähtävillä mainitun ajan Äänekosken kaupungintalon 3. kerroksessa rakennusvalvonnan toimistossa, osoite Hallintokatu 4.


Äänekoskella 15.11.2017
Ympäristötarkastaja Jonna Heinänen
Lisätiedot puh.020 632 3316, jonna.heinanen@aanekoski.fi

Takaisin »