Yksityisten maanomistajien tontit

Pääsääntöisesti kunta markkinoi ainoastaan itse omistamiaan tontteja, sillä kunnalla ei ole kattavaa ja ajantasaista tietoa yksityisten maanomistajien tonttitarjonnasta. Näillä kunnan www-sivuilla voidaan kuitenkin julkaista tietoja myös yksityisten maanomistajien myyntiin tarjoamista tonteista.

Maanomistajia pyydetään ottamaan asiassa yhteys johonkin seuraavista henkilöistä:

– Rakennustarkastaja Essi Jokinen, puh 014-267 2622
– Suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, puh 014- 267 2625

Yksityiset maanomistajat

Ilkka Vertainen, puh. 0400-200 122
-7kpl tontteja hirvaskankaan asemakaava-alueella
ilkka.vertainen@megawatti.net
Karttaliite

Teuvo Akonpelto, puh. 0400-241381

Karttaliite

Liisa Finch, puh. 040-541 0007
- omakotitontti, n. 1ha, kirkonkylän läheisyydessä
sähköposti: liisa.finch@pp.inet.fi
Karttaliite

Hannu Niininen, Jokihaarantie 395, 41180 Vehniä
- Puh. 0400-807542, eeva.niininen@gmail.com
- 9 kpl omakotitalotontteja Jokihaarassa Luonetjärventien varressa
Karttaliite

Uuraisten seurakunta
Akkojärvi-Sääkspää, Niinijärven tontit
Asuntokeskus Puttonen & Seppänen Oy
puh. 010 322 2920

Aittovuoren tontit
- yhteyshenkilö Hannu Kokkonen,
puh. 040-518 1126
- sähköposti; hannu.kokkonen@evl.fi
Karttaliite

Heimo Hartikainen
- puh. 040-744 9880 tai 0400-810032
- sähköposti: pk-mantykallio@apkl.fi
Karttaliite

Ritva Jokinen
- puh. 044-5924650
- kaksi omakotitalotonttia kirkonkylän läheisyydessä
- mahdollisuus liittyä vesiosuuskunnan verkostoon
- rakentaminen suunnittelutarveratkaisulla
Karttaliite

Kaija Ilves
- puh. 040-7458960
Karttaliite

Anja Räsänen
- puh. 040-7198501
Karttaliite