Yksityisten maanomistajien tontit

 

Tältä sivulta löytyy tietoa yksityisten maanomistajien tonteista niiltä osin, kuin he ovat tietojansa pyytäneet ilmoittamaan. Tietojen ajantasaisuus tulee varmistaa tonttia myyvältä maanomistajalta.

YKSITYISELTÄ MAANOMISTAJALTA TONTTIA OSTAESSAAN OSTAJAN TULEE HUOMIOIDA JA SELVITTÄÄ  VESI- JA VIEMÄRILIITTYMIEN HINTA JA MAHDOLLINEN TOTEUTUSAIKATAULU KO. ALUEEN TOIMIJALTA (VESILAITOS TAI VESIOSUUSKUNTA) SEKÄ SÄHKÖLIITTYMÄN HINTA ELENIA OY:LTÄ.

UURAISTEN KUNTA EI VASTAA MAHDOLLISISTA RAKENNUSAIKATAULUJEN VIIVÄSTYKSISTÄ TIEDONPUUTTEESTA JA TOTEUTUSAIKATAULUISTA JOHTUEN.

 

Kaikille myynnissä oleville tonteille ei ole toteutettu tietä/vesi- ja viemäri- tai sähköliittymiä ja näistä syistä johtuen rakennusluvan käsittely ja rakentaminen voivat viivästyä suunnitellusta.

Toivomme, että mikäli olette ostamassa tonttia yksityiseltä maanomistajalta, otatte yhteyttä rakennusvalvontaan suunnitellun toteutusaikataulun osalta ennen kauppakirjojen allekirjoittamista:

– Rakennustarkastaja Essi Jokinen, puh 014-267 2622
– Suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, puh 014- 267 2625

 

Yksityiset maanomistajat

Markku Hirvanen, puh. 040-5037585

-tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella

markku.hirvanen@luukku.com

Karttaliite

 

Ilkka Vertainen, puh. 0400-200 122
-7kpl tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella
ilkka.vertainen@megawatti.net
Karttaliite

Teuvo Akonpelto, puh. 0400-241381

Karttaliite

Liisa Finch, puh. 040-541 0007
- omakotitontti, n. 1ha, kirkonkylän läheisyydessä
sähköposti: liisa.finch@pp.inet.fi
Karttaliite

Hannu Niininen, Jokihaarantie 395, 41180 Vehniä
- Puh. 0400-807542, eeva.niininen@gmail.com
- 9 kpl omakotitalotontteja Jokihaarassa Luonetjärventien varressa
Karttaliite

Uuraisten seurakunta
Akkojärvi-Sääkspää, Niinijärven tontit
Asuntokeskus Puttonen & Seppänen Oy
puh. 010 322 2920

Aittovuoren tontit
- yhteyshenkilö Hannu Kokkonen,
puh. 040-518 1126
- sähköposti; hannu.kokkonen@evl.fi
Karttaliite

Heimo Hartikainen
- puh. 040-744 9880 tai 0400-810032
- sähköposti: pk-mantykallio@apkl.fi
Karttaliite

Ritva Jokinen
- puh. 044-5924650
- kaksi omakotitalotonttia kirkonkylän läheisyydessä
- mahdollisuus liittyä vesiosuuskunnan verkostoon
- rakentaminen suunnittelutarveratkaisulla
Karttaliite

Kaija Ilves
- puh. 040-7458960
Karttaliite

Anja Räsänen
- puh. 040-7198501
Karttaliite