Nuorten Yrittäjyystalo ideaPAJA
ideaPAJA on auki sopimuksen mukaan. Valmentaja on Nuokkarilla tavoitettavissa joka keskiviikko ja torstai, mutta muinakin aikoina voit valmentajan tavoittaa talolta.


Nuorten Yrittäjyystalo ideaPAJAn toiminta toiminta jakautuu kolmeen eri toimintoon: projekteihin, koulutuksiin ja työllistämiseen.

Talo on nuorten vapaaehtoisen, omaehtoisen, aktiivisen toiminnan keskus. Talo on paikka, jonne nuori voi tulla yksinään, kaverin kanssa tai ryhmän mukana. Talolla on aikuinen, joka opastaa nuoria mielenkiintoisten tehtävien pariin ja/tai ohjaa toteuttamaan projekteja tai muita toimintoja.

Talolle tulon kynnys on matala. Talolla opitaan tekemällä (learning by doing), mihin voidaan liittää myös teoriatietoa. Keskeisellä sijalla on projektitoiminta ja tiimitoiminta. Talo on paikka, jossa tehdään töitä ja opitaan ottamaan vastuuta erilaisista tehtävistä. Sieltä saa myös monipuolisesti tietoa eri aktiivitoiminnoista.

Talolla on käytettävissä tietokoneet ja nettiyhteydet sekä toimimiseen liittyvää oppaita ym. oheismateriaalia. Talolla voivat nuoret pitää myös palavereita. Talolla voidaan tehdä erilaisia projekteja, joita nuoret itse keksivät, tai eri tahot voivat tarjota myös valmiita projekteja ja muita haasteita nuorten tehtäviksi - kun innokkaita nuoria löytyy, ne lähtevät toteutumaan. Eri projekteja ohjaa joko talon oma aikuinen tai muu aikuinen. Vähitellen myös nuoret oppivat toimimaan toisten nuorten ohjaajina. Muutenkin nuoret oppivat toinen toisiltaan, kun eri-ikäiset ja eri kokemuksen omaavat nuoret, myös yrittäjäpolkua aloittavat kohtaavat ja toimivat yhdessä talolla.

Kaiken kaikkiaan talo toimii eräänlaisena toimintahautomona, jossa nuorten on turvallista, ideoida, kehittää ja toteuttaa erilaisia toimintoja ja rauhassa vaikka kristallisoida omaa yritysideaansa. Talolla syntyvät toiminnot voivat olla osa muiden tahojen toimintaa ja myös osa koulun opintoja. Paitsi projekteja, talolla voi toteuttaa ja oppia muita tehtäviä. Talolla koulutetaan ja opastetaan nuoria erilaisiin tehtäviin.

 

Yhteystiedot
Valmentaja: puh. 040 7096753