Pk-yritysten ja yhdistysten tietosuojakoulutus

01.03.2018

Uuraislainen yrityksen ja yhdistyksen edustaja! 25.5.2018 alkaen EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan kansallisesti henkilötietojen käsittelyyn sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Uuraisten kunnan elinvoimatoimi järjestää

pk-yritysten ja yhdistysten tietosuoja koulutuksen 21.3.2018.

Takaisin »