rakentamispalvelun käänteinen alv

Uuraisten kunta on arvonlisäverolain 8 C §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava yritys ja Uuraisten kuntaan sovelletaan rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta.

Lisätietoja rakentamispalvelujen käännetystä ALV:sta: