Kokonaan koulukuraattori

05.04.2018

Hanna-Mari Saarelainen on työskennellyt Uuraisilla koulukuraattorina pari vuotta perhetyöntekijän toimen ohessa ja nyt maaliskuun alusta kokopäiväisenä. Hanna-Marin tavoittaa kahtena päivänä viikossa koulukeskukselta ja yhtenä kultakin kolmelta kyläkoululta.
 
– Kaikki työ tehdään lapsen parasta ajatellen, että hänellä olisi kaikin puolin hyvä olla koulussa ja kotona. Oikea-aikainen asioihin tarttuminen ja pyrkimys ongelmien ennaltaehkäisyyn ovat työssäni ensiarvoisen tärkeitä, sanoo Hanna-Mari.
 
Kuraattorin työ on kunnissa lakisääteinen. Työ on sosiaalityötä tarkoituksena edistää koulun ja koululaisen hyvinvointia ja se on osa yhteisöllistä oppilashuoltoa sisältäen myös esiopetuksen. Vastaanotolle pääsee usein ilman ajanvaraustakin.
 
Huolia lapsesta voi olla vanhemmilla, opettajilla muulla aikuisella tai koululaisella itsellään. Ne liittyvät yleensä opiskeluun, harrastuksiin, kavereihin, opettajaan, vapaa-aikaan, kotiin, moniin asioihin, eikä vähiten koulukiusaamiseen.
 
Yksittäisten keskustelujen lisäksi Hanna-Mari pitää tunteja kokonaiselle luokalle tai pienelle ryhmälle. Työparina voi olla opettaja, koulupsykologi tai kouluterveydenhoitajat, tarpeen ja työtilanteen mukaan. Suurin osa on kuitenkin yksilötyötä. Tärkeää on myös ohjaus vaikkapa psykologin tai sosiaalityöntekijän tai muun tarvittavan avun piiriin.
 
Koulujen elämässä Hanna-Mari haluaa olla läsnä ja osa yhteisöä, että kynnys yhteydenottoon olisi mahdollisimman matala.
 
– Aiemmin tein sekä perhetyötä että kuraattorityötä. Nyt voin keskittyä myös ennaltaehkäisyyn koulumaailmassa ja olemaan mukana koulun arjessa. Nyt ovi on enemmän auki. Joskus joku käy kerran, jutellaan ja asia on siinä, joskus prosessi on pidempi. Mitään valtavaa ongelmaa ei tarvitse olla, kun luokseni hakeutuu. Kertomaan voi tulla vaikka ilonkin aiheita.

Lisätietoja: Hanna-Mari Saarelainen p. 050 305 5778.

Takaisin »