Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

09.04.2018

Hallituksen kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena valtakunnallisesti on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Lisätietoa valtakunnallisesta LAPE-kärkihankkeesta
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
ja Keski-Suomen osalta 
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/

Uurainen on mukana maakunnallisessa LAPE-työssä ja tarkoituksena on perustaa perhekeskusmallin mukainen hyvinvointitalo Uuraisille (kunnanvaltuuston käsittely talousarviosta 11.12.2017). Tarkoituksena on muodostaa lasten, nuorten ja perheiden toiminnoista ja palveluista toimiva, yhtenäinen kokonaisuus. Se tarkoittaa, että eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Tavoitteena olisi, että palvelut löytää helposti ja ne olisivat saatavilla ajoissa, oikeaan aikaan. Toimijoita voi olla sekä julkiselta taholta että järjestöistä, seurakunnista ja yksityiseltä sektorilta.

Hyvinvointitalon tarkoitus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja estää ongelmien syntymistä. Talossa voi esim. kokoontua erilaisia vertaisryhmiä tai se voi toimia kuntalaisten kokoontumispaikkana.

Hyvinvointitalon ja perheiden palveluiden kehittämiseksi on julkaistu nyt kysely, johon linkki ohessa, vastausaikaa 30.4.2018 saakka.

https://www.webropolsurveys.com/S/985BDE3F2E3A7FBE.par

Takaisin »