ohjeet ja toiminta-aluekartta

Uuraisten kunnassa valmistellaan vesihuollon toiminta-alueiden vahvistamista yhteistyössä vesiosuuskuntien kanssa vuoden 2018 aikana. 

Ehdotukset toiminta-alueiksi: 

Toiminta-alueet 

Toiminta-aluekarttaehdotukset ovat yleisesti nähtävillä 28.6-28.8.2018 välisenä aikana Uuraisten kunnanvirastolla ja Uuraisten kunnan kotisivuilla kohdassa Kuulutukset.

 

Näitä ei viemäriin:

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi (tekstiili, muovi, ehkäisyvälineet, ruoanjäte, terveyssiteet, tupakantumpit, käsipyyhepaperi yms.). Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Sakokaivojen poisto:

Hyvän puhdistustehon saaminen edellyttää, että kaikki viemäriin tulevat sade- tai salaojavedet saadaan pois. Siksi myös kiinteistöiltä tulevat sade- ja salaojavedet tulisi johtaa muualle kuin viemäriin. Uudet vesioikeuden luvat edellyttävät hyvää puhdistustehoa ja siihen ei päästä jos viemärivesien mukana on sade- tai salaojavesiä.

Puhdistusprosessin muuttuessa kiinteistökohtaiset sakokaivot saadaan ohittaa tai poistaa. Kun sakokaivot on poistettu jäävät pois myös sakokaivojen vuosittaiset tyhjennykset. Sakokaivojen ohitus- tai poistokustannukset kuuluvat kiinteistön vastattaviin kustannuksiin, mutta vastaavasti kiinteistö säästää kun vuosittaiset sakokaivojen tyhjennyskulut jäävät pois.

Kiinteistön omistaja voi tehdä sakokaivon ohitus- tai poistotyön itse tai teettää työ putkiliikkeellä. Kun kiinteistön omistaja teettää työn kunnan edustaja käy tarkastamassa lopputuloksen. Työn yhteydessä kiinteistöjen mahdolliset salaojavedet tulee jättää pois viemäristä ja ne tulee johtaa esim. ojaan. Lisäksi on huomioitava, että putkiliitokset ovat tiiviit, jotta maaperän vesi ei pääse viemäriin.

Niillä kiinteistöillä, joilla tonttiviemärit ovat vielä vanhoilla betoniputkilla, sakokaivojen poisto kannattaa tehdä samassa yhteydessä, kun kiinteistön betoniviemärien uusinta tulee ajankohtaiseksi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Koskenkorva p. 014 267 2621