ohjeet ja toiminta-aluekartta

Uuraisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 53 § hyväksynyt Uuraisten kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Uuraisten kunnan, Kyynämöisten, Kuikan, Akonmäen ja Hankalan vesiosuuskuntien, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan sekä vesiosuuskunta Uuraisten ja Osuuskunta Lanne-veden toiminta-alueiden osalta.

 

Vahvistetut toiminta-alueet:

Akonmäen vok

Hankalan vok

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta

Kuikan vok

Kyynämöisten vok

Uuraisten kunta

Vok Uurainen

Osuuskunta Lanne-vesi

 

Näitä ei viemäriin:

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi (tekstiili, muovi, ehkäisyvälineet, ruoanjäte, terveyssiteet, tupakantumpit, käsipyyhepaperi yms.). Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Sakokaivojen poisto:

Hyvän puhdistustehon saaminen edellyttää, että kaikki viemäriin tulevat sade- tai salaojavedet saadaan pois. Siksi myös kiinteistöiltä tulevat sade- ja salaojavedet tulisi johtaa muualle kuin viemäriin. Uudet vesioikeuden luvat edellyttävät hyvää puhdistustehoa ja siihen ei päästä jos viemärivesien mukana on sade- tai salaojavesiä.

Puhdistusprosessin muuttuessa kiinteistökohtaiset sakokaivot saadaan ohittaa tai poistaa. Kun sakokaivot on poistettu jäävät pois myös sakokaivojen vuosittaiset tyhjennykset. Sakokaivojen ohitus- tai poistokustannukset kuuluvat kiinteistön vastattaviin kustannuksiin, mutta vastaavasti kiinteistö säästää kun vuosittaiset sakokaivojen tyhjennyskulut jäävät pois.

Kiinteistön omistaja voi tehdä sakokaivon ohitus- tai poistotyön itse tai teettää työ putkiliikkeellä. Kun kiinteistön omistaja teettää työn kunnan edustaja käy tarkastamassa lopputuloksen. Työn yhteydessä kiinteistöjen mahdolliset salaojavedet tulee jättää pois viemäristä ja ne tulee johtaa esim. ojaan. Lisäksi on huomioitava, että putkiliitokset ovat tiiviit, jotta maaperän vesi ei pääse viemäriin.

Niillä kiinteistöillä, joilla tonttiviemärit ovat vielä vanhoilla betoniputkilla, sakokaivojen poisto kannattaa tehdä samassa yhteydessä, kun kiinteistön betoniviemärien uusinta tulee ajankohtaiseksi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Koskenkorva p. 0400 643 890