Uuraisten kunnan talousjätevesien käsittelyohjeet viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla olevilla pohjavesialueilla

 

Kun kiinteistö sijaitsee vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

 

Määritelmiä:
Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan niitä vastaavaa muualta peräisin olevaa jätevettä.

Uuraisten pohjavesialueet ovat seuraavat: 09 892 01 Salmi-Kuukka I, 09 892 02 Peltokangas I, 09 892 03 Höytiä I, 09 892 04 Kiljasenkangas I, 09 892 05 Hankala I, 09 892 06 Ruotokassi I, 09 892 07 Kangashäkki I, 09 892 08 Syrjänkangas II, 09 892 09 Kellokangas II, 09 892 51 Hirvaskangas I ja 09 18052 Köntyskangas I.

Järjestelmän uusiminen tai kunnostaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Liitteenä tulee toimittaa järjestelmän suunnitelman ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä ja maaston korkeuserot.

YHTEISKÄSITTELY   WC-VEDET  HARMAAT VEDET (keittiö-ja pesuvedet) VÄHÄISET VEDET (kantovedet) 
 umpikaivo    umpikaivo   umpikaivo   maaperäimeytys
 pienpuhdistamo  kompostikäymälä   pienpuhdistamo maasuodattamo
 saostuskaivot+suodatuskenttä+ velv.tarkkailu 1/v  johtaminen al. ulkopuolelle  johtaminen al. ulkopuolelle  
     saostuskaivot + suodatuskenttä