Turvallisesti koulutielle

09.08.2018

Koulujen alkaminen tuo paljon kokemattomia lapsia liikenteeseen. Aikuisen vastuulla on varmistaa turvallinen koulutie. Koulutien aloittaa tänä vuonna 61 000 ekaluokkalaista.
 
Uuraisilla koulut alkavat ensi tiistaina ja aamupuuron jälkeen repun selkäänsä nakkaa noin 600 koululaista. Heistä puolet on koulukyydityksen piirissä.

– Meillä on vireät kylät ja salliva rakentaminen, mikä tarkoittaa, että asutusta on koko kunnan alueella. Se lisää koulukuljetusten määrää, mutta vielä enemmän se lisää kunnan elinvoimaisuutta, sanoo peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen.
 
Koulukyydin tarvetta ei nykyään enää arvioida pelkän kilometrimäärän perusteella, vaan huomioon otetaan vahvasti myös esimerkiksi turvallisuus. Turvallisuutta arvioimaan puolestaan on kehitetty valtakunnallinen työkalu Koululiitu, joka pyrkii olemaan objektiivinen laskentamenetelmä, joka asettaa lapset tasavertaiseen asemaan muuntamalla heidän koulumatkansa vaarallisuuden matemaattisesti mitattavaan muotoon.

– Arvioimme Uuraisilla Koululiitua käyttäen koulumatkojen turvallisuutta lukuvuosittain, sekä aina kun tulee tarvetta. Tarvittaessa käymme paikan päällä. Tänä vuonna valmistuvat kevytväylät lisäävät merkittävästi niiden varrella asuvien liikenneturvallisuutta ja Hirvasen koulun paikan vaihtuminen toi pientä vähennystä kyydittävien osuuteen, mutta suuria muutoksia koulukyytien määriin ei tällä yhdyskuntarakenteella ole tulossa, Nykänen kertoo.

Koululiitu ottaa huomioon muuttujina arkivuorokausiliikenne- ja raskaan liikenteen määrät, nopeusrajoitukset, tien ja pientareen leveydet, päällystelajin, tien liikenneverkollisen aseman, kunnossapito- ja toiminnallisen luokan, valaistuksen, näkemäprosentin sekä kevyen liikenteen väylät.
 
Koululiitu on kuitenkin vain yksi menetelmä arvioida koulukuljetuksen tarvetta. Ohjelma ei huomioi lasten yksilöllisiä eroja eikä matkan rasittavuutta ja pelottavuutta muutoin kuin liikenteen lähtökohdista. Muut seikat arvioidaan tapauskohtaisesti. Myös saattoliikenne on joidenkin koulujen pihoilla niin vilkasta, että se aiheuttaa omat riskinsä. Lasta viedessä auto on syytä pysäyttää niin, ettei sitä joudu lähtiessä peruuttamaan. Auton taakse jää helposti isompikin lapsi piiloon.
 
Esimerkiksi tämä tieosuus noin kilometrin päässä Höytiän koulusta on Koululiitua apuna käyttäen määritelty liian vaaralliseksi 1-3-luokkalaisten kävellä tai pyöräillä kouluun.
 

Takaisin »