Kun kiinteistö sijaitsee lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Hajajätevesien siirtymäaika-alueet kartalla

 

Jätevesien käsittely rantayleiskaava-alueilla: 

YHTEISKÄSITTELY WC-VEDET HARMAAT VEDET
(keittiö- ja pesuvedet)
VÄHÄISET VEDET
umpikaivo umpikaivo saostussäiliöt + imeytys imeytyskenttä
pienpuhdistamo kompostikäymälä suodatuskenttä/ imeytyskaivo
saostussäiliöt + suodatuskenttä   imeytyskenttä väh. 15 m rantaviivasta
    väh. 30 rantaviivasta  

Rantayleiskaavaan kuulumattomilla alueilla (joki/puro) ranta-alueeksi jätevesien käsittelyn kannalta lasketaan 50 metriä vesistön rantaviivasta. Vähimmäisetäisyyksinä käytetään yllä olevia etäisyyksiä.

Jo rakennetuilla vapaa-ajanasunnoilla/rantasaunoilla: Maahan imeytysjärjestelmä voi olla vähintään 15 metrin päässä rantaviivasta. Vähäisten vesien imeytyksessä suositellaan imeytyspohjamateriaalin vaihtamista imeytyskaivossa kerran vuodessa.