Jätevesien käsittely muilla alueilla:

YHTEISKÄSITTELY WC-VEDET HARMAAT VEDET (keittiö- ja pesuvedet VÄHÄISET VEDET
peinpuhdistamo umpikaivo saostussäiliöt + imeytys imeytyskaivo
saostussäiliöt + imeytys kompostikäymälä suodatus- tai imeytyskenttä
suodatus- tai saostussäiliöt + imeytys imeytyskenttä  
imeytyskenttä suodatus- tai imeytyskenttä    

Suojaetäisyydet kaikilla alueilla:

  • asuinrakennus 5 m
  • tontin raja 5 m
  • oja 10 m
  • talousvesikaivo väh. 40 m

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteet ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja laitteiden puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia.

Kiinteistön haltijan tulee pitää kirjaa järjestelmän kunnossapidosta. Kirjanpito sekä tositteet on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jätepuhdistusjärjestelmästä on oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet.