Uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentaminen Petäjäveden sähköaseman ja Muhoksella sijaitsevan Pyhäselän sähköaseman välille

24.09.2018

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 kilovoltin voimajohto Petäjäveden sähköaseman ja Muhoksella sijaitsevan Pyhänselän sähköaseman välille. Hanke on osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, jossa etelä-pohjoissuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia vahvistetaan Keski-Suomesta Oulujoelle.

Kuulutus

Maastokartta

Takaisin »