Kotihoito ja omaishoidontuki

Kotihoito on kotiin annettavaa, lähinnä henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvää palvelua, joka voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Tilapäinen kotihoidon asiakas käyttää palveluja satunnaisesti, apu voi olla terveydenhoidollinen käynti asiakkaan kotona, tarkkailukäynti, arviokäynti tai muu tilapäiskäynti.

Jatkuva kotihoito perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka perusteella jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllisesti suunniteltu, hänen tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus. Kokonaisuus muodostuu kotihoitotyöstä ja erilaisista kotihoitoa täydentävistä tukipalveluista. Maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoitoon käytetyn ajan perusteella. Kotihoidosta saa lisätietoja vanhustyön johtajalta tai palveluasumisen/kotihoidon vastaavalta sairaanhoitajalta.


Omaishoidontukea maksetaan henkilölle, joka hoitaa runsaasti jatkuvaa apua ja päivittäistä hoitoa vaativaa iäkästä tai pitkäaikaissairasta omaistaan kotona. Omaishoidontuki koostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta, jota tarvittaessa täydennetään erilaisilla palveluilla. Omaishoidontuen asiakas ei pärjää kotona ilman hoitajaa runsaillakaan kotihoidon palveluilla. Omaishoidontuesta saa lisätietoja vanhustyön johtajalta.

Vastaava sairaanhoitaja
Ritva Jylhä, Rinteelä ja kotihoito
050 440 4445
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
Hoitajat 24h
Rinteelä/kotihoito
0400 969 078
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
Sairaanhoitajat
Kotihoito
0400 969 076, 040 634 2866
etunimi.sukunimi@uurainen.fi