Stipendit hakuun

18.10.2018

Uurainen 150 vuotta -juhlavuosi lähenee loppuaan ja on aika katsoa ja satsata tulevaan.
 
Uuraisten Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 15.11.2018 mennessä Uurainen 150 vuotta -lahjoitusrahastosta myönnettävät STIPENDIT 2018. Sivistyslautakunta voi hakemuksesta myöntää Uuraisilla 1.1.2018 alkaen ja hakuhetkellä, kirjoilla oleville alle 29-vuotiaille henkilöille, joko opiskelija-stipendin, päätoimisesti toisen asteen ammatillisissa opintoja, korkeakoulu- ja yliopisto-opintoja suorittaville nuorille, jotka opiskelevat ensimmäistä ammat-tiin pätevöittävää tutkintoa tai harrastusstipendin, jolla tuetaan nuorten har-rastuksia tai sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävää toimintaa. Käytettävissä vuodelle 2018 on noin 5 000 euroa. Myönnettävien stipendien suuruus riippuu edellytykset täyttävien hakijoiden määrästä.
 
Hakulomake tarvittavine liitteineen tulee toimittaa Uuraisten kunnanviraston neuvontaan tai postitse ”Stipendi 2018”, Uuraisten sivistyslautakunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Hakulomake löytyy Uuraisten kunnan koti-sivuilta kohdasta asiointi/lomakkeet tai paperitulosteena Uuraisten kunnan viraston neuvonnasta.
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Pirkko Honkanen p. 040 585 7784  tai peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen p. 014 267 2640

Takaisin »