Asumispalvelut

Vuokra-asuminen. Vanhusten rivitalot ovat tavallisia vuokra-asuntoja. Niihin hakeminen ja niissä asuminen noudattaa kunnan vuokra-asunnoissa voimassa olevia periaatteita. Asukasvalinnoissa huomioidaan vanhusten hoidon ja palveluiden tarve.

Vanhusten vuokrataloja on kaksi.

Rivikuukka, jossa on 21 vuokra-asuntoa. Omistajan Uuraisten vanhustentaloyhdistys ry. Asuntojen koko vaihtelee 27 m2 – 49,5 m2 

- Iltala, jossa 16 vuokra-asuntoa. Omistaja Uuraisten vuokratalot Oy. Asuntojen koko vaihtelee 30 m2 - 46 m2.

Hakeminen tapahtuu hakemuskaavakkeella, joita saa ja voi palauttaa kunnanviraston neuvontaan.

Kunnan vanhustenhuollon yhteistyöryhmä

Kaikki vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito) asukassijoitukset tehdään yhteistyöryhmässä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain vanhainkodilla. Ryhmän jäseninä ovat: Peruspalvelujohtaja, vanhustyön johtaja, lääkäri, vanhainkodin ja palveluasumisen vastaavat sairaanhoitajat ja kotihoidon sairaanhoitaja.
Asukassijoitusten lisäksi ryhmä käsittelee omaishoidontuki ja kuljetuspalveluhakemukset sekä pohtii vanhustenhuollon ajankohtaisia yhteistyö ja kehittämisajatuksia. Asiakas / asiakkaan omainen saa asiansa käsiteltäväksi vanhustenhuollon yhteistyöryhmään ottamalla yhteyden vanhustyön johtajaan tai vastaaviin sairaanhoitajiin.

Tehostettu palveluasuminen

On tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eivät rajoittuneen toimintakykynsä vuoksi selviydy enää itsenäisesti omassa kodissaan, vaan tarvitsevat jatkuvasti ulkopuolista apua. Tehostetun palveluasumisen erityispiirteitä ovat päivittäinen hoiva ja huolenpito, yöhoito sekä asuntoon tehdyt rakennustekniset ratkaisut sekä tarjolla olevat turva- ja muut palvelut. Asunnot ovat pienasuntoja, joissa huomioidaan asukkaan fyysisen toimintakyvyn rajoitteet sekä erilaisten apuvälineiden käyttö. Asukas kalustaa palveluasuntonsa omin huonekaluin. Asukkaiden käytössä on yhteisiä tiloja mm. oleskelu ja ruokailutila. Turvapuhelin- ja palohälytysjärjestelmä kuuluvat palveluasuntoihin.
Palveluasumisessa asukas maksaa vuokraa asunnostaan sekä yhteisistä tiloista. Vuokraan asukkaalla on mahdollisuus saada asumistukea. Palveluasumisessa asukkaalta peritään perusmaksu, joka sisältää mm. ympärivuorokautisen turvajärjestelmän, yhteisten tilojen siivouksen, yhteisen tilan TV-luvan, viriketoiminnan. Lisäksi asiakas maksaa saamistaan henkilökohtaisesta avusta tulojen mukaisen kotihoitomaksun sekä tarvitsemansa lääkkeet itse.

Tehostettua palveluasumista Uuraisilla tarjoaa:

- Kuukankodin palvelukeskuksessa oleva Rinteelä, jossa on 17 asuntoa. Osassa asuntoja asuu kaksi asukasta. Asuntojen huonekoko vaihtelee 23,5m2-39 m2. Lisäksi asukkailla on käytössään yhteisiä tiloja, joiden osuus jyvitetään vuokraan. Asunnot omistaa Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry. Osan asunnoista omistaa Uuraisten kunta.

- Kuukankodin palvelukeskuksessa oleva Pienryhmäkoti Koivula, joka on tarkoitettu muistisairaille ja dementoituneille vanhuksille. Asuntoja on 8 ja huonekoko vaihtelee 39,5 – 41 m2. Lisäksi asukkailla on käytössään yhteisiä tiloja, joiden osuus jyvitetään vuokraan. Asunnot omistaa Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry

- Kuukankodin palvelukeskuksessa oleva Ruskola, jossa on 7 palveluasuntoa. Asuntojen koko 20m2, jonka lisäksi vuokraan jyvitetään yhteisiä tiloja 11.5 m2. Asunnot omistaa Uuraisten kunta.

• Pitkäaikaishoito ja intervallihoito (lyhytaikainen hoito)

Kuukankodin palvelukeskuksen Ruskolan osastolla on 4-6 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 4-6 paikkaa lyhytaikaista hoitoa varten. Asukashuoneet ovat yhden ja useamman hengen huoneita, jotka on sisustettu kodikkaiksi. Intervallihoitoa tarjotaan myös Rinteelässä, jossa tarkoitukseen on varattu yksi asuinhuoneisto.

Pitkäaikaishoito on laitoshoitoa. Hoidossa kunnioitetaan hoitotyön keskeisiä periaatteita, kuten hoidon inhimillisyyttä ja turvallisuutta sekä vanhuksen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Jäljellä olevaa toimintakykyä tuetaan ja annetaan mahdollisuus omien tapojen ja tottumusten säilyttämiseen.

Intervallihoitoa (lyhytaikainen hoitoa) tarjotaan mm. sairaalasta kotiutumisen jatkohoidoksi, omaisen loman järjestämiseksi, kotihoidon tueksi ns. kuntouttavana jaksona. Intervallihoito voi olla myös säännöllistä vuorohoitoa, jolloin jaksot kotona ja intervallihoidossa vuorottelevat säännöllisesti.