VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

 
Uuraisten kunnan vanhus ja vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Uuraisten kunnassa käynnistämällä keskusteluja ikäihmisten ja vammaisten asioista, tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa, ja kuka tahansa voi tuoda asioita vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin.
 
Puheenjohtaja:
Maritta Kuitunen puh. 040 - 8446087 (varalla Kirsti Mäenpää)

Sihteeri:
Mirja Tupamäki 014 - 2672800 (varalla Anne Hietikko)

Jäsenet:
Raija Lähteelä puh. 040 - 5921837
Eine Puurunen puh. 040 - 7460944 (varalla Pirkko Blå)
Seija Huutonen puh. 0400 - 466119 (varalla Niilo Onkila)
Tuomo Pursinainen puh. 0400 - 919983 (varalla Matti Kekkonen)
Tapani Nieminen puh. 040 - 7420086 (varalla Juulia Kari