VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
2017 - 2021

 
Uuraisten kunnan vanhus ja vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Uuraisten kunnassa käynnistämällä keskusteluja ikäihmisten ja vammaisten asioista, tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa, ja kuka tahansa voi tuoda asioita vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin.
 
Puheenjohtaja
Mariitta Kuitunen puh. 040 - 8446087 (varalla Helinä Kivelä)

Sihteeri
Mirja Tupamäki 014 - 2672800 (varalla Anne Hietikko)

Jäsenet
Raija Lähteelä puh. 040 - 5921837 (varalla Kauko Kivelä)
Eine Puurunen puh. 040 - 7460944 (varalla Simo Koskinen)
Pirkko Blå puh. 045 - 1364948 (varalla Esko Palonen)
Tuomo Pursinainen puh. 0400 - 919983 (varalla Matti Kekkonen)
Irja Seppänen puh. 040 - 5890602 (varalla Matti Alapiha)

MUISTIOT