VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
2017 - 2021

 
Uuraisten kunnan vanhus ja vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Uuraisten kunnassa käynnistämällä keskusteluja ikäihmisten ja vammaisten asioista, tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa, ja kuka tahansa voi tuoda asioita vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin.
 
Puheenjohtaja
Mariitta Kuitunen, puh. 040 844 6087 (varalla Helinä Kivelä)

Sihteeri
Mia-Riitta Allik, puh. 040 772 8543 (varalla Anne Hietikko)

Jäsenet
Raija Lähteelä, puh. 040 592 1837 (varalla Kauko Kivelä)
Eine Puurunen, puh. 040 746 0944 (varalla Simo Koskinen)
Pirkko Blå, puh. 045 136 4948 (varalla Esko Palonen)
Tuomo Pursinainen, puh. 0400 919 983 (varalla Matti Kekkonen)
Irja Seppänen, puh. 040 589 0602 (varalla Matti Alapiha)

MUISTIOT