Itäisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely

05.12.2018

Itäisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin alueen seitsemässä kunnassa (Hankasalmella, Joutsassa, Konnevedellä, Luhangassa, Toivakassa, Uuraisilla sekä Äänekoskella) Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Keski-Suomen liiton toimeksiannosta osana Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyötä. Kyselyllä kartoitettiin alueen liikenneturvallisuustilannetta sekä liikenteen vaaranpaikkoja. Strafica Oy toteutti kyselyn, joka oli avoinna 3.–23.9.2018 välisenä aikana.

Kysely tavoitti yhteensä vajaat 500 vastaajaa ja karttapalveluun osoitettiin yli 1 800 liikenteen vaaranpaikkaa. Kyselyssä vastaajat arvioivat yleistä liikenneturvallisuustilannetta (arvosanoin 4–10) ja koko seudun arvosanaksi tuli 7,1. Yksittäisten kuntien liikenneturvallisuustilanteen osalta parhaan arvosanan kyselyssä sai Joutsa (7,2) ja huonoimman Toivakka (6,5), muiden kuntien osalta arvosanat olivat välillä 6,5–7,0. Vastaukset huomioidaan osana kuntien ja ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä.

Liikennekäyttäytymisen osalta keskeisimpiä koettuja ongelmia olivat:

  1. Ajonopeudet
  2. Liikennesääntöjen noudattamattomuus (väistämissäännöt, vilkun käyttö, ohitukset, turvaväli)
  3. Raskas liikenne (määrä, käytös)
  4. Jalankulku- tai pyöräily-yhteyden puuttuminen
  5. Tiestön kunto ja kunnossapito

Kartalle osoitetut ongelmat tai puutteet koskivat useimmiten

  1. Hankalia tai turvattomia risteyksiä (24 % vastauksista)
  2. Korkeita ajonopeuksia (21 %)
  3. Turvattomia tienylityspaikkoja (18 %)
  4. Puuttuvia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä (15 %)

Lisäksi lähes noin 13 % karttavastauksista oli luokassa ”jokin muu ongelma”. Kyseiset vastaukset pitivät useimmiten sisällään kunnossapitoon ja teiden ominaisuuksiin liittyviä puutteita.

Vuosien 2013–2017 aikana seudulla on tapahtunut poliisin tietojen mukaan keskimäärin 200 tieliikenneonnettomuutta vuodessa. Näistä 24 % on johtanut loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kaikista seudun onnettomuuksista vajaat 40 % on tapahtunut valtateillä (Vt 4, Vt 9, Vt 13 ja Vt 23). Onnettomuustilastot eivät ole kattavia kaikkien onnettomuustyyppien osalta.

Kyselyn karttaosion tuloksiin voi tutustua osoitteessa
http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/itaks/ 

Seudulla tapahtuneisiin onnettomuuksiin voi tutustua osoitteessa
http://apps.strafica.fi/onn/

Raportin kyselyn tuloksista löydät kunnan liikenneturvallisuus-sivuilta
http://uurainen.fi/fi/260/Liikenneturvallisuus

Lisätietoja kyselystä antavat

Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan, Toivakan ja Uuraisten kunnat sekä Äänekosken kaupunki.

Strafica Oy, Elina Lämsä, elina.lamsa(at)strafica.fi, p. 0400 915 303.

Takaisin »