Sosiaalityö ja toimeentuloturva

Sosiaalityöllä tarkoitetaan erilaista ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisten sosiaalisten pulmatilanteiden selvittämistä ja ennaltaehkäisyä taloudellisten tai muiden tukitoimien avulla. Riittävän ajan saaminen asioiden selvittämistä varten edellyttää ajanvarausta.

KELA:n tiedote toimeentulotuen verkkoasioinni

 

Uuraisten hyvinvointi/lastensuojelusuunnitelma 2009 -

Ohje kuntalaisille: sosiaalipäivystys Keski-Suomessa

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä