Perhetyö 

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on avohuollon tukitoimi (Lsl 36 §), joka voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja perhetyö perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Sen avulla myös tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan perheen voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutusa sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa.

Perhetyötä voidaan myöntää perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi ja joka on lastensuojelun asiakas. Jokaisen perheen tilanne ja tuen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Perhetyötä voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa:

 • perheen äkillinen elämäntilanteen muutos
 • perheen toimintakyvyn heikentyminen
 • tarvitaan tukea ja opastusta lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • tarvitaan tukea arkirutiinien hallinnassa / kodin hoidossa

Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelua voivat saada lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja/tai välttämättömään kodinhoitoapuun.

Avuntarpeen syynä voi olla esim.

 • monikkoperheet (esim. kaksosperheet)
 • vammaisen / erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevan lapsen perhe
 • perheen äkillinen elämäntilanteen muutos
 • lapsiperheessä vanhemman väsymys / uupumus

Lapsiperheiden kotipalvelua ei saa

 • sairaan lapsen hoitoon
 • pelkkään siivoukseen
 • äkillisissä sairastapauksissa
 • kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun tai harrastuksiin
Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus (vain tulostus)

Lapsiperheiden kotipalvelu- / perhetyöntekijä
Päivi Kemppainen
(014) 267 2662, 040 845 1847
etunimi.sukunimi@uurainen.fi